Sony Xperia Z3 - Ierīces identifikācijas numura atrašana

background image

Ierīces identifikācijas numura atrašana

Jūsu ierīcei ir unikāls ID (identifikācijas) numurs. Ierīcē šis numurs tiek dēvēts par IMEI

(International Mobile Equipment Identity — starptautiskais mobilās ierīces identifikators).

Saglabājiet šī koda kopiju. Tas var būt nepieciešams, piemēram, kad piekļūstat Xperia™

Care atbalsta pakalpojumam un ierīce ir jāreģistrē. Turklāt, ja ierīci nozog, daži tīkla

operatori var izmantot šo numuru, lai pārtrauktu ierīces piekļuvi tīklam valstī, kurā

atrodaties.

18

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

IMEI numura skatīšana

1

Noņemiet SD kartes slota vāciņu.

2

Izmantojot pildspalvu ar smalku galu vai līdzīgu instrumentu, iespiediet atmiņas

karti uz iekšu un pēc tam ātri atlaidiet to.

3

Izvelciet atmiņas karti uz āru un pilnībā izņemiet to.

4

Ievietojiet nagu vai asu priekšmetu, piemēram, pildspalvu, uzlīmes plāksnes atverē,

pēc tam velciet plāksni ārā, lai skatītu IMEI numuru.

Ierīcē varat arī atvērt ierīces cipartastatūru un ievadīt

*#06#

, lai skatītu IMEI numuru.

IMEI numura skatīšana, izmantojot ierīces iestatījumus

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Par tālruni > Statuss > IMEI informācija.