Sony Xperia Z3 - Pazaudētas ierīces atrašana

background image

Pazaudētas ierīces atrašana

Ja jums ir Google™ konts, tīmekļa pakalpojums my Xperia var palīdzēt atrast un iestatīt

ierīces drošību, ja tā ir pazaudēta. Varat:

atrast savu ierīci kartē;

aktivizēt skaņas signālu, pat tad, ja ierīce darbojas klusajā režīmā;

attāli bloķēt ierīci un ierīces displejā parādīt savu kontaktinformāciju jebkurai personai,

kura to atrod;

attāli notīrīt ierīces iekšējo un ārējo atmiņu.

Pakalpojums my Xperia var nebūt pieejams visās valstīs/reģionos.

19

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Pakalpojuma my Xperia aktivizēšana

1

Ierīces Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Drošība > Aizsardzība (funkcija my Xperia)

>

Aktivizēt.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu un pēc tam piesitiet pie

Akceptēt.

4

Ja tas tiek prasīts, pierakstieties savā Sony Entertainment Network kontā vai

izveidojiet jaunu kontu, ja jums tāda nav.

5

Ierīcē iespējojiet atrašanās vietas apzināšanās pakalpojumus, ja šī funkcija vēl nav

iespējota.

Lai pārbaudītu, vai pakalpojums my Xperia var atrast jūsu ierīci, atveriet vietni

myxperia.sonymobile.com

un pierakstieties, izmantojot Google™ vai Sony Entertainment

Network kontu, kādu esat iestatījis ierīcē.

Ja izmantojat ierīci ar vairākiem lietotājiem, pakalpojumu my Xperia var izmantot tikai

īpašnieks.

Nozaudētas ierīces atrašana, izmantojot Android™ ierīces pārzini

Google™ piedāvā atrašanās vietas un drošības tīmekļa pakalpojumu — Android™ ierīces

pārzinis. Varat to izmantot kopā ar pakalpojumu my Xperia vai kā alternatīvu tam. Ja esat

nozaudējis savu ierīci, varat izmantot Android™ ierīces pārzini, lai:

atrastu un parādītu ierīces atrašanās vietu;

zvanītu ierīcei vai bloķētu to, dzēstu visus datus, kas tajā glabājas, vai bloķēšanas

ekrānam pievienotu tālruņa numuru.
Lai iegūtu papildinformāciju par Android™ ierīces pārzini, apmeklējiet vietni

www.support.google.com

.

Android™ ierīces pārzinis nedarbojas, ja ierīce ir izslēgta vai ja tai nav izveidots savienojums ar

internetu. Android™ ierīces pārzinis var nebūt pieejams visās valstīs vai reģionos.

Android™ ierīces pārziņa aktivizēšana

1

Ja ierīci lieto vairāki lietotāji, pārliecinieties, ka esat pierakstījies kā īpašnieks.

2

Pārliecinieties, ka jums ir aktīvs datu savienojums un ka ir iespējoti atrašanās vietas

apzināšanās pakalpojumi.

3

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

4

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Google > Drošība un piesitiet pie tiem.

5

Velciet slīdņus blakus

Attālināti atrast šo ierīci un Atļaut attālināti bloķēt un dzēst

pozīcijā Ieslēgts.

6

Ja tiek parādīta uzvedne, piekrītiet noteikumiem un nosacījumiem, piesitot pie

Aktivizēt.

7

Lai pārbaudītu, vai Android™ ierīces pārzinis pēc pakalpojuma aktivizēšanas var

atrast ierīci, atveriet vietni

www.android.com/devicemanager

un pierakstieties tajā,

izmantojot Google™ kontu.

20

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.