Sony Xperia Z3 - Interneta un multiziņu iestatījumi

background image

Interneta un multiziņu iestatījumi

Lai nosūtītu multiziņas vai piekļūtu internetam, kad nav pieejams Wi-Fi tīkls, ir

nepieciešams mobilo datu savienojums ar pareiziem interneta un MMS ziņapmaiņas

pakalpojuma iestatījumiem. Tālāk tiek sniegti daži padomi.

Lielākā daļa mobilo sakaru tīklu un operatoru ļauj izmantot ierīcē iepriekš iestatītus

interneta un MMS iestatījumus. Šādā gadījumā varat uzreiz sākt lietot internetu un sūtīt

multiziņas.

Šos iestatījumus var lejupielādēt, izmantojot Wi-Fi tīklu.

Ierīces interneta un multiziņu iestatījumus varat manuāli pievienot, mainīt vai dzēst jebkurā

laikā. Ja esat nejauši mainījis vai izdzēsis interneta vai multiziņu iestatījumu, lejupielādējiet

šos iestatījumus vēlreiz.

Ja mobilajā tīklā nevarat piekļūt internetam vai ja multivides ziņapmaiņa nedarbojas pat

tad, ja interneta un MMS iestatījumi ir veiksmīgi lejupielādēti jūsu ierīcē, vietnē

www.sonymobile.com/support/

varat skatīt padomus par problēmu novēršanu ierīcē

attiecībā uz tīkla pārklājumu, mobilajiem datiem un ar MMS saistītām problēmām.

Ja ir aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms, izslēdzot ekrānu, tiek apturēta visa mobilo

datu plūsma. Ja šī iemesla dēļ rodas problēmas ar savienojumu, mēģiniet izslēgt dažu

lietotņu un pakalpojumu apturēšanu vai īslaicīgi deaktivizējiet STAMINA režīmu.

Ja lietojat ierīci, kurai ir vairāki lietotāji, tikai īpašnieks, t.i., galvenais lietotājs, iestatījumu

izvēlnē var lejupielādēt interneta un ziņapmaiņas iestatījumus, taču šie lejupielādētie

iestatījumi attiecas uz visiem lietotājiem.

Interneta un MMS iestatījumu lejupielāde

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet šos vienumus un piesitiet tiem:

Iestatījumi > Vairāk > Interneta

iestatījumi.

3

Pieskarieties

Akceptēt. Līdzko iestatījumi ir veiksmīgi lejupielādēti, statusa joslā

kļūst redzama ikona , un mobilā datplūsma tiek automātiski ieslēgta.

Ja ierīcē nevar lejupielādēt iestatījumus, pārbaudiet mobilā tīkla signāla stiprumu.

Pārvietojieties uz atklātu vietu, kur nav šķēršļu, vai pieejiet pie loga un tad mēģiniet vēlreiz.

Interneta un MMS iestatījumu manuālā pievienošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Vairāk > Mobilie tīkli.

3

Piesitiet

Piekļuves punktu nosaukumi > .

4

Piesitiet vienumam

Nosaukums un ievadiet vēlamo nosaukumu.

5

Piesitiet

APN un ievadiet piekļuves punkta nosaukumu (APN).

6

Ievadiet visu pārējo nepieciešamo informāciju. Ja nezināt, kāda informācija ir

nepieciešama, sazinieties ar tīkla operatoru, lai to noskaidrotu.

7

Kad tas ir izdarīts, piesitiet , pēc tam piesitiet

SAGLABĀT.

46

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Lai apskatītu lejupielādētos interneta un MMS iestatījumus

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Vairāk > Mobilie tīkli.

3

Piesitiet

Piekļuves punktu nosaukumi.

4

Lai redzētu papildinformāciju, piesitiet jebkuram no pieejamajiem objektiem.

Ja ir pieejami vairāki savienojumi, aktīvais savienojums ar tīklu tiek norādīts ar atzīmētu pogu

.