Sony Xperia Z3 - Virtuālie privātie tīkli (VPN)

background image

Virtuālie privātie tīkli (VPN)

Izmantojiet ierīci, lai izveidotu savienojumu ar virtuālajiem privātajiem tīkliem (virtual private

networks — VPN), kas ļauj piekļūt resursiem, kuri atrodas aizsargātā lokālajā tīklā,

lietotājam atrodoties publiski pieejamā tīklā. Piemēram, VPN savienojumus bieži vien

izmanto uzņēmumi un izglītības iestādes tādu lietotāju vajadzībām, kuriem laikā, kad viņi

atrodas ārpus iekštīkla, piem., ceļojuma laikā, nepieciešama piekļuve iekštīklam un citiem

iekšējiem pakalpojumiem.
VPN savienojumus var iestatīt dažādos veidos atkarībā no tīkla. Atsevišķu tīklu

vajadzībām, iespējams, vajadzēs pārsūtīt un instalēt ierīcē drošības sertifikātu. Lai

saņemtu detalizētu informāciju par to, kā iestatīt savienojumu ar konkrētu virtuālo privāto

tīklu, lūdzu, sazinieties ar attiecīgā uzņēmuma vai organizācijas tīkla administratoru.

Ja lietojat ierīci kopā ar vairākiem citiem lietotājiem, iespējams, jums būs jāpiesakās kā ierīces

īpašniekam, t.i., primārajam lietotājam, lai pielāgotu VPN iestatījumus.

Virtuālā privātā tīkla pievienošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Vairāk > VPN.

3

Piesitiet pie .

4

Atlasiet pievienojamā VPN tipu.

5

Ievadiet VPN iestatījumus.

6

Piesitiet pie

Saglabāt.

Savienojuma izveide ar virtuālo privāto tīklu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Vairāk > VPN.

3

Pieejamo tīklu sarakstā piesitiet VPN, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.

4

Ievadiet nepieciešamo informāciju.

5

Piesitiet

Savienot.

52

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Atvienošanās no VPN

1

Velciet statusa joslu uz leju.

2

Piesitiet tam VPN savienojumam, kuru vēlaties izslēgt.

53

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.