Sony Xperia Z3 - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Izmantojiet Wi-Fi, lai pārlūkotu internetu, lejupielādētu lietotnes vai sūtītu un saņemtu e-

pasta ziņas. Kad esat izveidojis savienojumu ar Wi-Fi tīklu, jūsu ierīce atceras šo tīklu un

automātiski izveido savienojumu ar to, kad nākamreiz nonākat tā darbības diapazonā.
Dažos Wi-Fi tīklos tiek prasīts, lai jūs pieteiktos tīmekļa lapā, un tikai pēc tam jums tiek

dota piekļuve tīklam. Sazinieties ar attiecīgā Wi-Fi tīkla administratoru, lai saņemtu

plašāku informāciju.
Pieejamie Wi-Fi tīkli var būt publiski pieejami vai aizsargāti.

Publiski pieejamajiem tīkliem blakus Wi-Fi tīkla nosaukumam ir apzīmējums .

Aizsargātajiem tīkliem blakus Wi-Fi tīkla nosaukumam ir apzīmējums .

Daži Wi-Fi tīkli pieejamo tīku sarakstā netiek uzrādīti, jo netiek raidīts to tīkla nosaukums

(SSID). Ja zināt tīkla nosaukumu, tad pieejamo Wi-Fi tīklu sarakstam varat to pievienot manuāli.

Wi-Fi ieslēgšana vai izslēgšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties pie .

2

Atrodiet vienumu

Iestatījumi > Wi-Fi un pieskarieties tam.

3

Pieskarieties slīdnim, lai iespējotu vai atspējotu Wi-Fi.

Līdz Wi-Fi iespējošanai var paiet dažas sekundes.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Wi-Fi.

3

Piesitiet slīdnim, lai ieslēgtu Wi-Fi. Tiek parādīti visi pieejamie Wi-Fi tīkli.

4

Lai izveidotu savienojumu, piesitiet Wi-Fi tīklam. Ja tīkls ir aizsargāts, ievadiet

atbilstošo paroli. Pēc savienojuma izveides statusa joslā parādās .

Lai meklētu jaunus pieejamos tīklus, piesitiet pie , pēc tam pie

Atsvaidzināt. Ja neizdodas

sekmīgi izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, skatiet atbilstošos padomus par problēmu

novēršanu jūsu ierīcē, kas atrodas vietnē

www.sonymobile.com/support/

.

Wi-Fi tīkla pievienošana manuāli

1

Ekrānā Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Wi-Fi un piesitiet pie tiem.

3

Piesitiet pie vienuma >

Pievienot tīklu.

4

Ievadiet informāciju par

Tīkla nosaukums (SSID).

5

Lai atlasītu drošības veidu, pieskarieties laukam

Drošība.

6

Ja nepieciešams, ievadiet paroli.

7

Lai rediģētu papildiespējas, piemēram, starpniekservera un IP iestatījumus, piesitiet

pie

Papildu iespējas un pēc tam rediģējiet iespējas, kā nepieciešams.

8

Pieskarieties

Saglabāt.

Lai iegūtu tīkla SSID un paroli, sazinieties ar Wi-Fi tīkla administratoru.

47

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Wi-Fi signāla stipruma palielināšana

Wi-Fi signāla uztveršanas iespējas var uzlabot šādi.

Pārvietojiet ierīci tuvāk Wi-Fi piekļuves punktam.

Pārvietojiet Wi-Fi piekļuves punktu prom no iespējamiem šķēršļiem vai traucējumu

avotiem.

Neaizsedziet ierīces Wi-Fi antenas zonu (ilustrācijā iezīmēto apgabalu).

Wi-Fi iestatījumi

Kad ir izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu vai tuvumā ir pieejami Wi-Fi tīkli, varat skatīt šo

tīklu statusu. Varat arī iestatīt, lai ikreiz, kad tiek noteikts publiski pieejams Wi-Fi tīkls,

ierīcē tiktu parādīts attiecīgs paziņojums.

Wi-Fi tīklu paziņojumu iespējošana

1

Ieslēdziet Wi-Fi, ja tas vēl nav ieslēgts.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

3

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Wi-Fi un piesitiet pie tiem.

4

Piesitiet pie vienuma >

Papildu.

5

Velciet pa labi slīdni, kas atrodas blakus vienumam

Tīkla paziņojums.

Detalizētas informācijas skatīšana par savienoto Wi-Fi tīklu

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties vienumam .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Wi-Fi un pieskarieties tiem.

3

Pieskarieties Wi-Fi tīklam, ar kuru pašreiz ir izveidots savienojums. Tiek parādīta

detalizēta informācija par tīklu.

Wi-Fi miega politikas pievienošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns pieskarieties vienumam .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Wi-Fi un piesitiet pie tiem.

3

Pieskarieties un pēc tam pieskarieties

Papildu > Neizslēgt Wi-Fi miega režīmā.

4

Atlasiet iespēju.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ir bezvadu tīkla standarts, kas palīdz izveidot drošu

bezvadu tīkla savienojumu. Standarts WPS atvieglo Wi-Fi Protected Access® (WPA)

šifrēšanas iestatīšanu, lai padarītu tīklu drošu. Varat arī pievienot jaunas ierīces esošam

tīklam, neievadot garas paroles.
Izmantojiet kādu no tālāk norādītajām standarta WPS iespējošanas metodēm.

Pogas nospiešanas metode — vienkārši nospiediet WPS atbalstītās ierīces, piemēram,

maršrutētāja, pogu.

48

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

PIN metode — ierīcē tiek izveidots nejaušs PIN (personiskais identifikācijas numurs), kas

ir jāievada WPS atbalstītā ierīcē.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu, izmantojot WPS pogu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Wi-Fi un piesitiet pie tiem.

3

Ieslēdziet Wi-Fi, ja tas vēl nav ieslēgts.

4

Piesitiet pie >

Papildu > WPS spiedpoga, pēc tam WPS atbalstītā ierīcē

nospiediet WPS pogu.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu, izmantojot WPS PIN

1

Ekrānā Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Wi-Fi un piesitiet pie tiem.

3

Ieslēdziet Wi-Fi, ja tas vēl nav ieslēgts.

4

Piesitiet vienumam >

Papildu > WPS PIN ievade.

5

WPS atbalstītā ierīcē ievadiet ierīcē redzamo PIN kodu.