Sony Xperia Z3 - Kalendārs

background image

Kalendārs un modinātājs

Kalendārs

Izmantojiet lietotni Kalendārs, lai pārvaldītu laika plānošanu. Ja esat pierakstījies un

sinhronizējis ierīci ar vienu vai vairākiem tiešsaistes kontiem, kuros ir kalendāri, piemēram,

Google™ kontu vai Xperia™ ar Facebook kontu, kalendāra notikumi no šiem kontiem

būs redzami arī lietotnē Kalendārs. Jūs varat atlasīt kalendārus, kurus vēlaties integrēt

apvienotajā kalendāra skatā.
Kad tuvojas tikšanās laiks, ierīce atskaņo paziņojuma signālu, lai atgādinātu par tikšanos.

Statusa joslā ir redzams arī .

1

Skata tipa un skatāmo kalendāru atlase

2

Pāriešana atpakaļ uz pašreizējo datumu

3

Piekļuve iestatījumiem un citām iespējām

4

Švīkāšana pa kreisi vai pa labi, lai pārlūkotu ātrāk

5

Atlasītais datums

6

Atlasītās dienas darba kārtība

7

Kalendāra notikuma pievienošana

Kalendāra notikuma izveide

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie un pēc tam piesitiet pie

Kalendārs.

2

Piesitiet pie .

3

Ja savu kalendāru esat sinhronizējis ar vienu vai vairākiem kontiem, atlasiet kontu,

kuram vēlaties pievienot šo notikumu. Ja šo notikumu vēlaties pievienot tikai savā

ierīcē, piesitiet pie

Ierīces kalendārs.

4

Ievadiet vai atlasiet vajadzīgo informāciju un notikumam pievienojiet apmeklētājus.

5

Lai saglabātu notikumu un izsūtītu uzaicinājumus, piesitiet pie

Saglabāt.

Kalendāra notikuma skatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie un pēc tam piesitiet pie

Kalendārs.

2

Piesitiet apskatāmajam notikumam.

Vairāku kalendāru skatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie

Kalendārs.

2

Piesitiet pie , pēc tam atzīmējiet to kalendāru izvēles rūtiņas, kurus vēlaties

skatīt.

Kalendāra skata tālummaiņa

Ja ir atlasīts skats

Nedēļa vai Diena, savelciet uz ekrāna, lai tuvinātu.

139

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Valsts svētku attēlošana lietotnē Kalendārs

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie un pēc tam piesitiet pie

Kalendārs.

2

Piesitiet pie un pēc tam pie

Iestatījumi.

3

Piesitiet pie

Valsts svētki.

4

Atlasiet iespēju vai iespēju kombināciju, pēc tam piesitiet pie

Labi.

Dzimšanas dienu attēlošana lietotnē Kalendārs

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam piesitiet pie

Kalendārs.

2

Piesitiet pie un pēc tam piesitiet pie

Iestatījumi > Dzimšanas dienas.

3

Velciet slīdni pa labi.

Laika ziņu prognozes attēlošana lietotnē Kalendārs

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam piesitiet pie

Kalendārs.

2

Piesitiet pie un pēc tam piesitiet pie

Iestatījumi.

3

Piesitiet pie

Laikapstākļu prognoze, pēc tam velciet slīdni pa labi.

4

Ja atrašanās vietas apzināšanās pakalpojumi ir atspējoti, piesitiet pie

Māju

atrašanās vieta, pēc tam atrodiet pilsētu, kuru vēlaties pievienot.

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā iespējot atrašanās vietas apzināšanās pakalpojumus,

skatiet rakstu

Atrašanās vietas apzināšanas pakalpojumu izmantošana

136. lpp.

Laika ziņu prognozes iestatījumu maiņa lietotnē Kalendārs

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie un pēc tam piesitiet pie

Kalendārs.

2

Piesitiet pie un pēc tam pie

Iestatījumi.

3

Piesitiet pie

Laikapstākļu prognoze.

4

Pēc nepieciešamības pielāgojiet iestatījumus.