Sony Xperia Z3 - Fotoattēlu uzņemšana un videoklipu ierakstīšana

background image

Fotoattēlu uzņemšana un videoklipu ierakstīšana

1

Priekšējās kameras objektīvs

2

Atlasīt uzņemšanas režīmu

3

Pārslēgties no priekšējās kameras uz galveno un pretēji

4

Tuvināt vai tālināt

5

Kameras taustiņš — aktivizē kameru/fotografē/ieraksta video

6

Skatīt fotoattēlus un videoklipus

7

Uzņemt fotoattēlus un ierakstīt videoklipus

8

Atgriezties iepriekšējā darbībā vai iziet no kameras režīma

9

Uzņemšanas režīma iestatījumu ikona

10 Zibspuldzes iestatījumi

Fotografēšana no slēgšanas ekrāna

1

Lai aktivizētu ekrānu, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .

2

Lai aktivizētu kameru, pieskarieties kameras ikonai un turiet to, pēc tam velciet

to pa kreisi.

3

Kad kamera tiek atvērta, piesitiet pie .

Fotografēšana, izmantojot kameras taustiņu

1

Aktivizējiet kameru.

2

Nospiediet kameras taustiņu līdz galam.

Fotografēšana, piesitot ekrānā redzamajai kameras pogai

1

Aktivizējiet kameru.

2

Pavērsiet kameru pret priekšmetu.

3

Piesitiet ekrānā redzamajai kameras pogai . Fotoattēls tiek uzņemts, līdzko

atlaižat pirkstu.

Pašportreta uzņemšana, izmantojot priekšējo kameru

1

Aktivizējiet kameru.

2

Pieskarieties

.

3

Lai fotografētu, nospiediet kameras taustiņu. Tiklīdz atlaidīsit pirkstu, tiks uzņemts

fotoattēls.

Fotokameras zibspuldzes izmantošana

1

Kad kamera ir atvērta, piesitiet .

2

Izvēlieties vajadzīgo zibspuldzes iestatījumu.

3

Uzņemiet fotoattēlu.

101

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Tālummaiņas funkcijas izmantošana

Ja kamera ir ieslēgta, nospiediet skaļuma taustiņu virzienā uz augšu vai leju.

Ja kamera ir ieslēgta, novietojiet pirkstus uz kameras ekrāna un savelciet pirkstus kopā

vai izpletiet tos.

Videoklipa ierakstīšana, izmantojot kameras taustiņu

1

Ieslēdziet kameru.

2

Pavelciet ekrānu, lai atlasītu

.

3

Lai sāktu videoklipa ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu.

4

Lai pārtrauktu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet kameras taustiņu.

Videoklipa ierakstīšana

1

Ieslēdziet kameru.

2

Ja nav atlasīts video režīms, pavelciet ekrānu, lai atlasītu

.

3

Pavērsiet kameru pret objektu.

4

Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties .

5

Lai apturētu video ierakstīšanu, pieskarieties . Lai atsāktu ierakstīšanu,

pieskarieties .

6

Lai beigtu ierakstīšanu, pieskarieties .

Fotografēšana video ierakstīšanas laikā

Lai fotografētu video ierakstīšanas laikā, piesitiet pie . Tiklīdz atlaidīsit pirkstu, tiks

uzņemts fotoattēls.

Fotoattēlu un videoklipu skatīšana

1

Aktivizējiet kameru un pēc tam piesitiet sīktēlam, lai atvērtu fotoattēlu vai

videoklipu.

2

Švīkājiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu fotoattēlus un videoklipus.

Fotoattēla vai ierakstīta video dzēšana

1

Atrodiet fotoattēlu vai video, ko vēlaties dzēst.

2

Piesitiet ekrānam, lai tiktu parādīts objekts .

3

Piesitiet pie .

4

Piesitiet pie

Dzēst, lai apstiprinātu.