Sony Xperia Z3 - Fotokameras iestatījumi

background image

Fotokameras iestatījumi

Fotokameras iestatījumu pielāgošana

1

Aktivizējiet kameru.

2

Lai tiktu parādīti visi iestatījumi, piesitiet .

3

Atlasiet iestatījumu, kuru vēlaties pielāgot, pēc tam rediģējiet to, kā vēlaties.

Pārskats par fotokameras iestatījumiem

Izšķirtspēja

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties kādu no pieejamām izšķirtspējām un proporcijām.

Fotoattēlam ar augstāku izšķirtspēju ir nepieciešams vairāk vietas atmiņā.

20.7MP

5248×3936(4:3)

20,7 megapikseļu izšķirtspēja ar proporciju 4:3. Piemērota fotoattēliem, kurus skatīsit displejos, kas nav

platekrāna, vai drukāsit ar augstu izšķirtspēju.

15.5MP

5248×2952(16:9)

15,5 megapikseļu izšķirtspēja ar proporciju 16:9. Piemērota fotoattēliem, kurus skatīsit platekrāna displejos.

8MP

3264×2448(4:3)

8 megapikseļu izšķirtspēja ar proporciju 4:3. Piemērota fotoattēliem, kurus skatīsit displejos, kas nav

platekrāna, vai drukāsit ar augstu izšķirtspēju.

8MP

3840×2160(16:9)

8 megapikseļu izšķirtspēja ar proporciju 16:9. Piemērota fotoattēliem, kurus skatīsit platekrāna displejos.

3MP

2048×1536(4:3)

3 megapikseļu izšķirtspēja ar proporciju 4:3. Piemērota fotoattēliem, kurus skatīsit displejos, kas nav

platekrāna, vai drukāsit ar augstu izšķirtspēju.

2MP

1920×1080(16:9)

2 megapikseļu izšķirtspēja ar proporciju 16:9. Piemērota fotoattēliem, kurus skatīsit platekrāna displejos.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Manuāli.

Taimeris

Izmantojot taimeri, varat fotografēt, neturot ierīci rokās. Izmantojiet šo funkciju, lai

uzņemtu pašportretus vai grupu fotoattēlus, kuros visi var būt redzami. Taimeri varat arī

izmantot, lai izvairītos no kameras izkustēšanās fotografēšanas laikā.

Ieslēgts (10 sekundes)

Iestatiet 10 sekunžu aizkavi no brīža, kad piesitat kameras ekrānam, līdz fotografēšanai.

Ieslēgts (2 sekundes)

Iestatiet 2 sekunžu aizkavi no brīža, kad piesitat kameras ekrānam, līdz fotografēšanai.

0,5 s

Iestatiet pussekundes aizkavi no brīža, kad piesitat kameras ekrānam, līdz fotografēšanai.

Izslēgt

107

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Fotografēšana notiek, tiklīdz piesitat kameras ekrānam.

Smile Shutter™

Izmantojiet funkciju Smile Shutter™, lai pirms fotoattēla uzņemšanas noteiktu, uz kāda

veida smaidiem reaģē kamera.

Fokusa režīms

Izmantojot fokusa funkciju, tiek noteikts, kurā fotoattēla daļā ir jābūt asumam. Kad ir

ieslēgts nepārtrauktais automātiskais fokuss, kamera nepārtraukti pielāgo fokusu, lai

asums vienmēr būtu fokusēšanas rāmī esošajā apgabalā.

Viena punkta aut. fokuss

Kamera automātiski fokusējas uz objektu, ko esat atlasījis. Nepārtrauktais automātiskais fokuss ir ieslēgts.

Pieskarieties kameras ekrānam un turiet, līdz fokusa rāmis maina krāsu, kas norāda, ka fokuss ir iestatīts.

Fotoattēls tiek uzņemts, kad atlaižat pirkstu.

Vairākpunktu aut. fokuss

Fokuss automātiski tiek iestatīts vairākās attēla daļās. Pieskarieties kameras ekrānam un turiet, līdz fokusa

rāmis maina krāsu, kas norāda, ka fokuss ir iestatīts. Fotoattēls tiek uzņemts, kad atlaižat pirkstu.

Nepārtrauktais automātiskais fokuss ir izslēgts.

Seju atrašana

Kamera automātiski atpazīst ne vairāk kā piecas cilvēku sejas, kas ekrānā tiek iezīmētas ar rāmjiem. Kamera

automātiski iestata fokusu uz tuvāko seju. Varat arī atlasīt, uz kuru seju iestatīt fokusu, ekrānā piesitot tai. Kad

piesitat kameras ekrānam, krāsainais rāmis norāda, kura seja ir atlasīta un fokusēta. Seju atpazīšanu nevar

izmantot visu veidu sižetos. Nepārtrauktais automātiskais fokuss ir ieslēgts.

Pieskāriena fokuss

Lai iestatītu fokusa zonu, kameras ekrānā pieskarieties noteiktai vietai. Nepārtrauktais automātiskais fokuss ir

izslēgts. Pieskarieties kameras ekrānam un turiet, līdz fokusa rāmis maina krāsu, kas norāda, ka fokuss ir

iestatīts. Fotoattēls tiek uzņemts, kad atlaižat pirkstu.

Objekta izsekošana

Kad skatu meklētājā pieskaraties kādam objektam un atlasāt to, kamera tam izseko.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Manuāli.

HDR

Izmantojiet iestatījumu HDR (High Dynamic Range — plašs dinamiskais diapazons), lai

uzņemtu fotoattēlus spilgtas pretgaismas vai lela kontrasta apstākļos. HDR režīmā tiek

kompensēta detalizācijas līmeņa pazemināšanās un tiek radīti attēli, kuros ir redzami gan

tumšie, gan spilgtie apgabali.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Manuāli.

ISO

Attēla izplūšanu, ko izraisa tumsa vai kustīgi objekti, var samazināt, palielinot ISO

jutīgumu.

Automātiski

Iestata ISO jutīgumu automātiski.

50

Iestata ISO jutīgumu uz 50.

100

Iestata ISO jutīgumu uz 100.

200

Iestata ISO jutīgumu uz 200.

400

Iestata ISO jutīgumu uz 400.

800

Iestata ISO jutīgumu uz 800.

1600

108

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Iestata ISO jutīgumu uz 1600.

3200

Iestata ISO jutīgumu uz 3200.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Manuāli.

Mērīšana

Šī funkcija automātiski noregulē pareizi sabalansētu ekspozīciju, nosakot gaismas

daudzumu uzņemamajā attēlā.

Centrā

Mēra attēla centru un nosaka ekspozīciju, kas balstīta uz objekta spilgtumu tajā.

Punkts

Pielāgo ekspozīciju ļoti mazam uzņemamā attēla apgabalam.

Seja

Mēra gaismas daudzumu uz sejas un pielāgo ekspozīciju tā, lai seja nebūtu pārāk tumša vai pārāk gaiša.

Vairāki

Sadala attēlu vairākos apgabalos un mēra katru apgabalu, lai noteiktu labi balansētu ekspozīciju.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Manuāli.

Attēla stabilizators

Uzņemot fotoattēlu, var būt grūti noturēt ierīci nekustīgu. Šādā gadījumā var palīdzēt

stabilizators, kas kompensē nelielas rokas kustības.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Manuāli.

Apskate

Varat izvēlēties apskatīt fotoattēlus uzreiz pēc to uzņemšanas.

Neierobežots

Tiklīdz fotoattēls vai video ir uzņemts, tas tiek parādīts apskatei.

5 sekundes

Tiklīdz fotoattēls vai video ir uzņemts, tas uz 5 sekundēm tiek parādīts apskatei.

3 sekundes

Tiklīdz fotoattēls vai video ir uzņemts, tas uz 3 sekundēm tiek parādīts apskatei.

Rediģēt

Tiklīdz fotoattēls vai video ir uzņemts, tas tiek atvērts rediģēšanai.

Izslēgt

Tiklīdz fotoattēls vai video ir uzņemts, tas tiek saglabāts un apskatei netiek parādīts.

Seju atpazīšana

Lietotnē Kamera varat reģistrēt sejas, lai tad, kad tās parādās skatu meklētājā, kamera

uz tām automātiski fokusētos.

Zibspuldze

Lai fotografētu vājā apgaismojumā vai pretgaismā, izmantojiet zibspuldzi. Kameras

ekrānā piesitot zibspuldzes ikonai , varat piekļūt šādām iespējām:

Automātiski

Kamera automātiski nosaka, vai konkrētajā apgaismojumā ir jāizmanto zibspuldze.

Lietot zibspuldzi

Izmantojiet šo iestatījumu, ja fons ir spilgtāks par objektu. Šis iestatījums novērš nevēlamu tumšu ēnu

veidošanos.

Sarkano acu efekta mazin.

109

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Nodrošina sarkano acu efekta samazināšanu fotogrāfijā.

Izslēgt

Zibspuldze ir izslēgta. Dažreiz pat vājā apgaismojumā var uzņemt kvalitatīvāku fotoattēlu, ja zibspuldzi

neizmanto. Lai uzņemtu labu fotoattēlu, neizmantojot zibspuldzi, nedrīkst izkustināt roku. Lai attēli

nebūtu izplūduši, izmantojiet taimeri.

Lukturītis

Kad fotografējat, zibspuldze ir ieslēgta.

Sižeta atlase

Izmantojiet funkciju Sižeta atlase, lai ātri iestatītu kameru uzņemšanai bieži sastopamās

situācijās, lietojot iepriekš ieprogrammētus sižetus. Kamera nosaka vairākus atlasītajam

sižetam piemērotus iestatījumus, nodrošinot labāko iespējamo fotoattēla kvalitāti.

Izslēgt

Funkcija Sižeta atlase ir izslēgta, un fotoattēlus varat uzņemt manuāli.

Maiga āda

Uzņemiet seju fotoattēlus, izmantojot uzlabota skaistuma efektu.

Attēli ar nefokusētu fonu

Izmantojiet, lai uzņemtu fotoattēlus ar maigu fona krāsu.

Kust. izpl. mazin.

Izmantojiet, lai mazinātu kameras kratīšanos, uzņemot nedaudz tumšu sižetu.

Ainava

Izmantojiet ainavu fotoattēliem. Kamera fokusējas uz attāliem objektiem.

Pretgaismas labošanas HDR

Izmantojiet, lai paaugstinātu detalizācijas līmeni augsta kontrasta apstākļos. Iebūvētā pretgaismas

labošanas funkcija nodrošina attēla analīzi un tā automātisku pielāgošanu, lai radītu nevainojamas

ekspozīcijas fotoattēlu.

Nakts portrets

Izmantojiet, lai fotografētu portretus naktī vai vājā apgaismojumā. Ilgā eksponēšanas laika dēļ kamera

ir jātur nekustīgi vai jānovieto uz stabilas virsmas.

Nakts sižets

Izmantojiet, fotografējot naktī vai vāja apgaismojuma apstākļos. Ilgā eksponēšanas laika dēļ kamera ir

jātur nekustīgi vai jānovieto uz stabilas virsmas.

Krēslā bez statīva

Izmantojiet fotografēšanai vāja apgaismojuma apstākļos, turot ierīci rokās, ar samazinātu troksni un

aizmiglojumu.

Augsta jutība

Izmantojiet fotografēšanai bez zibspuldzes vāja apgaismoja apstākļos. Samazina aizmiglojumu.

Gastronomija

Izmantojiet ēdiena kompozīciju fotografēšanai spilgtās krāsās.

Dzīvnieks

Izmantojiet sava mājdzīvnieka fotografēšanai. Samazina aizmiglojumu un sarkano acu efektu.

Pludmale

Izmantojiet fotografēšanai jūras vai ezera krastā.

Sniegs

Izmantojiet spilgtās vietās, lai izvairītos no pāreksponētiem fotoattēliem.

Ballīte

Izmantojiet, lai fotografētu iekštelpās vāja apgaismoja apstākļos. Šis sižets uztver telpu fona gaismu

vai sveču gaismu. Ilgā eksponēšanas laika dēļ kamera ir jātur nekustīgi vai jānovieto uz stabilas

virsmas.

Sports

Izmantojiet, lai fotografētu objektus, kas ātri kustas. Īss ekspozīcijas laiks samazina kustīgā objekta

izplūšanu attēlā.

Dokuments

Izmantojiet, lai fotografētu tekstu vai zīmējumus. Piešķir fotoattēlam lielāku un asāku kontrastu.

Salūts

110

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Izmantojiet, lai fotografētu salūtu visā tā krāšņumā.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Manuāli.