Sony Xperia Z3 - Tehnoloģijas Smile Shutter™‎ izmantošana smaidošu seju uzņemšanai

background image

Tehnoloģijas Smile Shutter™ izmantošana smaidošu seju

uzņemšanai

Izmantojiet tehnoloģiju Smile Shutter™, lai uzņemtu seju tieši tajā brīdī, kad tā smaida.

Kamera nosaka līdz piecām sejām un izvēlas vienu seju smaida noteikšanai un

automātiskajam fokusam. Kad izvēlētajā sejā parādās smaids, kamera automātiski

uzņem fotoattēlu.

Funkcijas Smile Shutter™ ieslēgšana

1

Aktivizējiet kameru.

2

Pieskarieties .

3

Atrodiet vienumu

Smile Shutter un piesitiet tam, un atlasiet smaida līmeni.

Fotografēšana, izmantojot funkciju Smile Shutter™

1

Kad ir aktivizēta kamera un ieslēgta funkcija Smile Shutter™, pavērsiet kameru

pret fotografējamo objektu. Kamera atlasīs fokusējamo seju.

2

Izvēlētā seja tiek ierāmēta krāsainā rāmī, un tiek automātiski uzņemta fotogrāfija.

3

Ja smaids netiek noteikts, nospiediet kameras taustiņu, lai fotografētu manuāli.