Sony Xperia Z3 - Videokameras iestatījumi

background image

Videokameras iestatījumi

Videokameras iestatījumu pielāgošana

1

Aktivizējiet kameru.

2

Švīkājiet līdz

.

3

Lai parādītu iestatījumus, piesitiet .

4

Atlasiet pielāgojamo iestatījumu un pēc tam veiciet izmaiņas.

Videokameras iestatījumu pārskats

Video izšķirtspēja

Pielāgojiet video izšķirtspēju dažādiem formātiem.

Full HD (30 kadri sekundē)

1920×1080(16:9)

Full HD (Full High Definition — augstas izšķirtspējas) formāts ar 30 kadriem sekundē un proporciju 16:9.

Full HD (60 kadri sekundē)

1920×1080(16:9)

Full HD (Full High Definition — augstas izšķirtspējas) formāts ar 60 kadriem sekundē un proporciju 16:9.

HD

1280×720(16:9)

HD (High Definition — augstas izšķirtspējas) formāts ar proporciju 16:9.

VGA

640×480(4:3)

VGA formāts ar proporciju 4:3.

Multiziņa

Ierakstiet videoklipus, kas ir piemēroti sūtīšanai multiziņā. Šī videoformāta ieraksta laiks ir ierobežots tā, lai

video faili varētu ietilpt multiziņā.

Taimeris

Izmantojot taimeri, varat ierakstīt video, neturot ierīci rokās. Izmantojiet to, lai ierakstītu

tādus grupas video, kuros var redzēt visas klātesošās personas. Taimeri varat arī

izmantot, lai izvairītos no kameras izkustēšanās video ierakstīšanas laikā.

Ieslēgts (10 sekundes)

Iestatiet 10 sekunžu aizkavi no brīža, kad piesitat kameras ekrānam, līdz video ierakstīšanas sākumam.

Ieslēgts (2 sekundes)

Iestatiet 2 sekunžu aizkavi no brīža, kad piesitat kameras ekrānam, līdz video ierakstīšanas sākumam.

0,5 s

Iestatiet pussekundes aizkavi no brīža, kad piesitat kameras ekrānam, līdz video ierakstīšanas sākumam.

Izslēgt

Video ierakstīšana tiek sākta, tiklīdz piesitat kameras ekrānam.

Smile Shutter™ (video)

Izmantojiet funkciju Smile Shutter™, lai pirms video ierakstīšanas noteiktu, uz kāda veida

smaidiem reaģē kamera.

Fokusa režīms

Fokusa iestatījumi nosaka, kur videoklipā jānoregulē asums. Kad ir ieslēgts nepārtrauktais

automātiskais fokuss, kamera nepārtraukti pielāgo fokusu, lai asums vienmēr būtu baltajā

fokusēšanas rāmī esošajā apgabalā.

111

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Viena punkta aut. fokuss

Kamera automātiski fokusējas uz priekšmetu, ko esat izvēlējies. Nepārtrauktais automātiskais fokuss ir

ieslēgts.

Seju atrašana

Kamera automātiski atpazīst ne vairāk kā piecas cilvēku sejas, kas ekrānā tiek iezīmētas ar rāmjiem. Kamera

automātiski iestata fokusu uz tuvāko seju. Varat arī izvēlēties, uz kuru seju iestatīt fokusu, ekrānā piesitot tai.

Kad piesitat kameras ekrānam, dzeltens rāmis norāda, kura seja ir atlasīta un fokusēta. Seju noteikšanu nevar

izmantot visu veidu sižetos. Nepārtrauktais automātiskais fokuss ir ieslēgts.

Objekta izsekošana

Kad skatu meklētājā pieskaraties kādam objektam un atlasāt to, kamera to izseko.

HDR video

Izmantojiet video iestatījumu HDR (High-Dynamic Range — plašs dinamiskais

diapazons), lai ierakstītu video spilgtas pretgaismas vai augsta kontrasta apstākļos. Video

HDR režīmā tiek kompensēta detalizācijas līmeņa pazemināšanās un tiek radīti attēli,

kuros ir redzami gan tumšie, gan spilgtie apgabali.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Manuāli.

Mērīšana

Šī funkcija automātiski noregulē pareizi sabalansētu ekspozīciju, nosakot gaismas

daudzumu uzņemamajā attēlā.

Centrā

Mēra attēla centru un nosaka ekspozīciju, kas balstīta uz objekta spilgtumu tajā.

Punkts

Pielāgo ekspozīciju ļoti mazam uzņemamā attēla apgabalam.

Seja

Mēra gaismas daudzumu uz sejas un pielāgo ekspozīciju tā, lai seja nebūtu pārāk tumša vai pārāk gaiša.

Vairāki

Sadala attēlu vairākos apgabalos un mēra katru apgabalu, lai noteiktu labi balansētu ekspozīciju.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Manuāli.

SteadyShot™

Ierakstot video, var būt grūti noturēt ierīci nekustīgu. Šādā gadījumā var palīdzēt

stabilizators, kas kompensē nelielas rokas kustības.

Intelligent active

Aktivizējiet, lai izvairītos no vispārīgas un detalizētas kameras izkustēšanās.

Standarta

Aktivizējiet, lai izvairītos no augstas frekvences kameras izkustēšanās.

Izslēgt

Tiek izslēgts stabilizators.

Mikrofons

Izvēlieties, vai, ierakstot videoklipus, jāieraksta apkārtējā skaņa.

Apskate

Varat izvēlēties apskatīt videoklipus uzreiz pēc to uzņemšanas.

Ieslēgt

Tiklīdz videoklips ir uzņemts, tas tiek parādīts apskatei.

Rediģēt

Tiklīdz videoklips ir uzņemts, tas tiek atvērts rediģēšanai.

Izslēgt

112

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Tiklīdz videoklips ir uzņemts, tas tiek saglabāts un apskatei netiek parādīts.

Zibspuldze

Izmantojiet zibspuldzes apgaismojumu, lai ierakstītu videoklipu vājā apgaismojumā vai

pretgaismā. Video zibspuldzes ikona ir pieejama tikai videokameras ekrānā. Ņemiet

vērā, video kvalitāte dažreiz var būt labāka bez apgaismojuma, pat ja apgaismojums ir

vājš.

Ieslēgt

Izslēgt

Sižeta atlase

Funkcija Sižeta atlase palīdz ātri iestatīt kameru iepriekš ieprogrammētu video sižetu

lietošanai vispārīgās situācijās. Katra sižeta iestatījums ir izstrādāts, lai nodrošinātu

vislabāko iespējamo video kvalitāti noteiktā ierakstīšanas vidē.

Izslēgt

Funkcija Sižeta atlase ir izslēgta, un videoklipus varat uzņemt manuāli.

Attēli ar nefokusētu fonu

Izmantojiet, lai uzņemtu videoklipus ar maigu fona krāsu.

Ainava

Izmantojiet videoklipos, uzņemot ainavas. Kamera fokusējas uz attāliem objektiem.

Nakts sižets

Ieslēdzot šo iestatījumu, tiek palielināta gaismas sensora jutība. Izmantojiet vidē ar vāju apgaismojumu.

Videoklipi ar objektiem, kas ātri kustas, var būt izplūduši. Turiet kameru stingri vai izmantojiet atbalstu.

Lai uzlabotu videoklipa kvalitāti, izslēdziet nakts režīmu, kad ir pietiekams apgaismojums.

Pludmale

Izmantojiet video sižetiem jūras vai ezera krastā.

Sniegs

Izmantojiet vidē ar spilgtu apgaismojumu, lai videoklipi nebūtu pārāk tumši.

Sports

Izmantojiet, lai uzņemtu videoklipus ar objektiem, kas ātri kustas. Īss ekspozīcijas laiks samazina

kustīgā objekta izplūšanu attēlā.

Ballīte

Izmantojiet, lai videoklipu uzņemtu telpā ar vāju apgaismojumu. Šis sižets uztver telpu fona gaismu vai

sveču gaismu. Videoklipi ar objektiem, kas ātri kustas, var būt izplūduši. Turiet kameru stingri vai

izmantojiet atbalstu.

113

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.