Sony Xperia Z3 - Kontaktu dublēšana

background image

Kontaktu dublēšana

Kontaktu dublēšanai varat izmantot atmiņas karti, SIM karti vai USB atmiņas ierīci.

Papildinformāciju par to, kā ierīcē atjaunot kontaktus, skatiet sadaļā

Kontaktu

pārsūtīšana

80. lpp.

85

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Visu kontaktu eksportēšana uz atmiņas karti

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Nospiediet , pēc tam piesitiet

Eksportēt kontaktus > SD karte.

3

Piesitiet

Labi.

Kontaktu eksportēšana uz SIM karti

Eksportējot kontaktus uz SIM karti, ne visa informācija var tikt eksportēta. Iemesls ir SIM kartes

atmiņas ierobežojumi.

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie un pēc tam piesitiet pie .

2

Nospiediet , pēc tam piesitiet pie

Eksportēt kontaktus > SIM karte.

3

Atzīmējiet kontaktus, kurus vēlaties eksportēt, vai, ja vēlaties eksportēt visus

kontaktus, piesitiet cilnei

Atzīmēt visus.

4

Piesitiet pie

Eksportēt.

5

Lai izvēlētos kontaktus pievienotu SIM kartē esošajiem, izvēlieties

Pievienot

kontaktus, bet lai aizstātu SIM kartē esošos kontaktus, izvēlieties Aizstāt visus

kontaktus.

Visu kontaktu eksportēšana uz USB atmiņas ierīci

Kad ar šo metodi eksportējat kontaktus, savu ierīci vispirms savienojiet ar USB atmiņas ierīci,

piemēram, zibatmiņas disku vai ārējo cieto disku, izmantojot USB hostadaptera kabeli.

Papildinformāciju par to, kā ierīci savienot ar USB atmiņas ierīci, sk. sadaļā

Ierīces savienošana

ar USB piederumiem

128. lpp.

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie un pēc tam piesitiet pie .

2

Piesitiet pie un pēc tam pie

Eksportēt kontaktus > USB atmiņa.

3

Piesitiet pie

Labi.

86

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.