Sony Xperia Z3 - Kontaktu pārsūtīšana

background image

Kontaktu pārsūtīšana

Kontaktus uz jauno ierīci var pārsūtīt vairākos veidos. Varat sinhronizēt kontaktus no

tiešsaistes konta vai importēt kontaktus tieši no citas ierīces.

Kontaktu pārsūtīšana, izmantojot datoru

Xperia™ Transfer ir lietotne, kas palīdz apkopot vecajā ierīcē esošos kontaktus un

pārsūtīt uz jauno ierīci. Lietotne Xperia™ Transfer, kurai var piekļūt programmatūrā

Xperia™ Companion, atbalsta mobilās ierīces, kas darbojas operētājsistēmā iOS/iCloud

un Android™. Ja pārejat no iOS ierīces, lietotņu salīdzināšanas funkcija iesaka iOS

lietotnēm līdzvērtīgas Android lietotnes.
Lai izmantotu Xperia™ Transfer, nepieciešams:

dators ar interneta savienojumu;

jūsu jaunā Android™ ierīce;

jaunās Android™ ierīces USB kabelis;

jūsu vecā ierīce;

vecās ierīces USB kabelis.

Jūsu vecā ierīce var vairs nebūt vajadzīga. iOS ierīcēm nav iespējams tieši izveidot

savienojumu ar pakalpojumu iCloud vai izmantot vietējo dublējumkopiju. Iepriekš lietotajām

Sony ierīcēm varat izmantot vietējās dublējumkopijas.

Kontaktu pārsūtīšana uz jauno ierīci

1

Ja programmatūra vēl nav instalēta, meklējiet un lejupielādējiet programmatūru

Xperia™ Companion operētājsistēmai Windows vietnē

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ vai programmatūru

Xperia™ Companion operētājsistēmai Mac vietnē

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

2

Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

3

Pēc veiksmīgas instalēšanas atveriet programmatūru Xperia™ Companion, ja tā

netiek palaista automātiski, un pēc tam noklikšķiniet uz lietotnes

Xperia™ Transfer

un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pārsūtītu kontaktus.

Kontaktu pārsūtīšana, izmantojot tiešsaistes kontu

Ja sinhronizējat vecajā ierīcē vai datorā esošos kontaktus ar tiešsaistes kontu, piemēram,
Google Sync™, Facebook™ vai Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, kontaktus varat

pārsūtīt uz jauno ierīci, izmantojot šo kontu.

Ierīces kontaktu sinhronizācija ar jaunu ierīci, izmantojot sinhronizācijas kontu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Piesitiet un pēc tam

Iestatījumi > Konti un sinhronizācija.

3

Atlasiet kontu, ar kuru vēlaties sinhronizēt savus kontaktus, un pēc tam piesitiet >

Sinhronizēt tūlīt.

Jums ir jāpierakstās attiecīgajā sinhronizācijas kontā, lai varētu ar to sinhronizēt savus

kontaktus.

Citas kontaktu pārsūtīšanas metodes

Kontaktus no vecās ierīces uz jauno var pārsūtīt vairākos veidos. Piemēram, varat kopēt
kontaktus atmiņas kartē, izmantot tehnoloģiju Bluetooth

®

vai saglabāt kontaktus

SIM kartē. Plašāku informāciju par kontaktu pārsūtīšanu no vecās ierīces skatiet

attiecīgajā lietotāja rokasgrāmatā.

80

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Kontaktu importēšana no atmiņas kartes

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Nospiediet un pēc tam piesitiet vienumiem

Importēt kontaktus > SD karte.

3

Atlasiet, kur kontaktus saglabāt.

4

Atlasiet importējamos failus un piesitiet

Labi.

Kontaktu importēšana, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth

®

1

Pārliecinieties, vai Bluetooth

®

funkcija ir ieslēgta un ierīce ir iestatīta kā uztverama.

2

Kad saņemat paziņojumu par ierīcē ienākošu failu, velciet statusa joslu uz leju un

piesitiet paziņojumam, lai akceptētu faila pārsūtīšanu.

3

Piesitiet

Akceptēt, lai sāktu faila pārsūtīšanu.

4

Velciet statusa joslu uz leju. Kad pārsūtīšana ir pabeigta, piesitiet paziņojumam.

5

Piesitiet saņemtajam failam un atlasiet, kur kontaktus saglabāt.

Kontaktu importēšana no SIM kartes

Ja kontaktus pārsūtāt, izmantojot SIM karti, varat zaudēt informāciju vai arī iegūt vairākus

kontakta ierakstus.

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Piesitiet un pēc tam

Importēt kontaktus > SIM karte.

3

Atlasiet, kur kontaktus saglabāt.

4

Lai importētu atsevišķu kontaktu, atrodiet to un piesitiet tam. Lai importētu visus

kontaktus, piesitiet

Importēt visus.