Sony Xperia Z3 - Kontaktu pievienošana un rediģēšana

background image

Kontaktu pievienošana un rediģēšana

Kontakta pievienošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie un pēc tam piesitiet pie .

2

Piesitiet pie .

3

Ja esat sinhronizējis kontaktus ar vienu vai vairākiem kontiem un tagad pievienojat

kontaktu pirmoreiz, jums ir jāatlasa konts, kuram šo kontaktu vēlaties pievienot.

Varat arī piesist pie

Bez dublējuma, ja šo kontaktu vēlaties lietot un saglabāt tikai

savā ierīcē.

4

Ievadiet vai atlasiet vajadzīgo informāciju par kontaktu.

5

Kad tas ir izdarīts, piesitiet pie

SAGLABĀT.

Kad atlasīsit sinhronizācijas kontu 3. darbībā, šis konts nākamreiz, kad pievienosit kontaktu,

tiks piedāvāts kā noklusējuma konts. Ja kontaktu saglabāsit konkrētā kontā, šis konts tiks

rādīts kā noklusējuma konts, kurā veikt saglabāšanu, kad nākamreiz pievienosit kontaktu. Ja

kontaktu esat saglabājis konkrētā kontā un vēlaties to mainīt, ir jāizveido jauns kontakts un

jāatlasa cits konts, kurā to saglabāt.

Ja pirms kontakta tālruņa numura pievienojat pluszīmes simbolu (+) un valsts kodu, jums vairs

nevajag rediģēt šo numuru, kad zvanāt no ārzemēm.

Kontakta rediģēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie un pēc tam piesitiet pie .

2

Piesitiet kontaktam, kuru vēlaties rediģēt, un pēc tam piesitiet .

3

Rediģējiet vajadzīgo informāciju.

4

Kad tas ir izdarīts, piesitiet pie

SAGLABĀT.

Daži sinhronizēšanas pakalpojumi neļauj rediģēt kontaktu informāciju.

Attēla piesaistīšana kontaktam

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie un pēc tam piesitiet pie .

2

Piesitiet kontaktam, kuru vēlaties rediģēt, un pēc tam piesitiet .

3

Piesitiet pie

, pēc tam atlasiet kontakta attēla pievienošanas metodi un rediģējiet

to pēc nepieciešamības.

4

Kad attēls ir pievienots, piesitiet pie

SAGLABĀT.

Tāpat kontaktam attēlu var pievienot arī tieši programmā

Albums. Lai pievienotu tiešsaistes

kontā saglabātu attēlu, vispirms lejupielādējiet attēlu.

Kontakta zvana signāla personalizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Piesitiet kontaktam, kuru vēlaties rediģēt, un pēc tam piesitiet .

3

Piesitiet vienumiem >

Iest. zv. sign..

4

Atlasiet iespēju sarakstā vai piesitiet pie , lai atlasītu ierīcē saglabātu mūzikas

failu, pēc tam piesitiet

Gatavs.

5

Pieskarieties

SAGLABĀT.

Kontaktu dzēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie un pēc tam piesitiet pie .

2

Pieskarieties dzēšamajam kontaktam un turiet to.

3

Lai izdzēstu visus kontaktus, piesitiet lejupvērstajai bultiņai, lai atvērtu nolaižamo

izvēlni, un pēc tam atlasiet

Atzīmēt visus.

4

Piesitiet pie un pēc tam pie

Dzēst.

82

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Savas kontaktinformācijas rediģēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie un pēc tam piesitiet pie .

2

Piesitiet pie

Es un pēc tam pie .

3

Ievadiet jauno informāciju vai veiciet vajadzīgās izmaiņas.

4

Kad tas ir izdarīts, piesitiet pie

SAGLABĀT.

Jaunas kontakta izveide no īsziņas

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie .

2

Piesitiet pie ikonas blakus tālruņa numuram, pēc tam piesitiet pie

Saglabāt.

3

Izvēlieties esošu kontaktu vai piesitiet

Jauna kontakta izveide.

4

Rediģējiet kontakta informāciju un piesitiet

SAGLABĀT.