Sony Xperia Z3 - Lietotņu lejupielāde no citiem avotiem

background image

Lietotņu lejupielāde no citiem avotiem

Kad jūsu ierīce ir iestatīta tā, lai atļautu lejupielādes arī no citiem avotiem, ne tikai Google

Play™, varat tieši lejupielādēt lietotnes no citām vietnēm, izpildot attiecīgos lejupielādes

noteikumus.

Nezināmas vai neuzticamas izcelsmes lietotņu instalēšana var bojāt ierīci. Lejupielādējiet

lietotnes tikai no uzticamiem avotiem. Ja rodas jautājumi vai neskaidrības, sazinieties ar

lietotnes nodrošinātāju.

Ja izmantojat ierīci kopā ar vairākiem citiem lietotājiem, tikai ierīces īpašnieks, t.i., primārais

lietotājs, varēs ļaut veikt lejupielādi no avotiem, kas nav Google Play™. Īpašnieka veiktās

izmaiņas ir saistošas visiem lietotājiem.

Lietotņu lejupielādes no citiem avotiem atļaušana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet šos vienumus un piesitiet tiem:

Iestatījumi > Drošība.

3

Velciet slīdni pie

Nezināmi avoti uz labo pusi.

4

Pieskarieties

Labi.

Dažām lietotnēm var būt nepieciešama piekļuve datiem, iestatījumiem un dažādām funkcijām

ierīcē, lai varētu darboties pareizi. Instalējiet un sniedziet piekļuvi tikai tādām lietotnēm, kam jūs

uzticaties. Lejupielādētajai lietotnei piešķirtās tiesības varat skatīt, sadaļā

Iestatījumi >

Lietotnes piesitot lietotnei.

45

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.