Sony Xperia Z3 - Atskaņošanas saraksti

background image

Atskaņošanas saraksti

Lietotnes Mūzika sākuma ekrānā, izmantojot ierīcē saglabātos mūzikas failus, varat

izveidot pats savus atskaņošanas sarakstus.

Savu atskaņošanas sarakstu izveide

1

Lietotnes Mūzika sākuma ekrānā pieskarieties tās dziesmas vai albuma

nosaukumam, ko vēlaties pievienot atskaņošanas sarakstam, un turiet to.

2

Atvērtajā izvēlnē piesitiet pie

Pievienot atskaņošanas sarakstam > Izveidot jaunu

atskaņošanas sarakstu.

3

Ievadiet atskaņošanas saraksta nosaukumu un piesitiet pie

Labi.

Varat arī piesist pie albuma attēla un pēc tam pie

Pievienot atskaņošanas sarakstam, lai

izveidotu jaunu atskaņošanas sarakstu.

96

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Savu atskaņošanas sarakstu atskaņošana

1

Atveriet lietotnes Mūzika sākuma ekrāna izvēlni un piesitiet pie

Atsk. saraksti.

2

Sadaļā

Atsk. saraksti atlasiet atskaņošanas sarakstu, ko vēlaties atvērt.

3

Ja vēlaties atskaņot visas dziesmas, piesitiet pie

Sajaukt visu.

Dziesmu pievienošana atskaņošanas sarakstam

1

Lietotnes Mūzika sākuma ekrānā ritiniet līdz dziesmai vai albumam, ko vēlaties

pievienot atskaņošanas sarakstam.

2

Pieskarieties dziesmas vai albuma nosaukumam un turiet to, pēc tam piesitiet

Pievienot atskaņošanas sarakstam.

3

Piesitiet tā atskaņošanas saraksta nosaukumam, kuram vēlaties pievienot šo

albumu vai dziesmu. Albums vai dziesma tagad ir pievienota atskaņošanas

sarakstam.

Dziesmas izņemšana no atskaņošanas saraksta

1

Atskaņošanas sarakstā pieskarieties un turiet tās dziesmas nosaukumu, kuru

vēlaties dzēst.

2

Piesitiet pie

Dzēst no atskaņošanas saraksta.

Dziesmu, kas saglabāta atmiņas kartē vai ierīces iekšējā atmiņā, iespējams, nevarēs izdzēst.

Atskaņošanas saraksta dzēšana

1

Atveriet lietotnes Mūzika sākuma ekrāna izvēlni un piesitiet pie

Atsk. saraksti.

2

Pieskarieties dzēšamajam atskaņošanas sarakstam un turiet to.

3

Piesitiet pie

Dzēst.

4

Lai apstiprinātu, vēlreiz piesitiet pie

Dzēst.

Viedos atskaņošanas sarakstus nevar izdzēst.