Sony Xperia Z3 - Lietotnes Mūzika sākuma ekrāna izvēlne

background image

Lietotnes Mūzika sākuma ekrāna izvēlne

Lietotnes Mūzika sākuma ekrāna izvēlnē tiek sniegts pārskats par visām jūsu ierīcē

esošajām dziesmām. No šejienes varat pārvaldīt albumus un atskaņošanas sarakstus.

95

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

1

Atgriezties lietotnes Mūzika sākuma ekrānā

2

Skatīt pašreizējo atskaņošanas sarakstu

3

Pārlūkot visus izpildītājus

4

Pārlūkot visus albums

5

Pārlūkot visas dziesmas

6

Pārlūkot savu mūzikas bibliotēku un filtrēt pēc izpildītāja, albuma vai dziesma nosaukuma

7

Pārlūkot visus atskaņošanas sarakstus

8

Atskaņot koplietotu mūzikas failu citā ierīcē

9

Skatīt visus abonētos vai lejupielādētos failus lietotnē Podcast

10 Atvērt lietotnes Mūzika iestatījumu izvēlni

11 Atvērt lietotnes Mūzika atbalsta izvēlni

Lietotnes Mūzika sākuma ekrāna izvēlnes atvēršana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie .

2

Velciet kreiso ekrāna malu uz labo pusi.

Atgriešanās lietotnes Mūzika sākuma ekrānā

Kad ir atvērta lietotnes Mūzika sākuma ekrāna izvēlne, piesitiet pie

Sākums.

Kad ir atvērta Mūzika sākuma ekrāna izvēlne, piesitiet ekrānam pa labi no izvēlnes.

Dziesmas dzēšana

1

Lietotnes Mūzika sākuma ekrāna izvēlnē ritiniet līdz dzēšamajai dziesmai.

2

Pieskarieties dziesmas nosaukumam un turiet to, pēc tam sarakstā, kas tiek

parādīts, piesitiet pie

Dzēst.

3

Lai apstiprinātu, vēlreiz piesitiet pie

Dzēst.