Sony Xperia Z3 - Mūzikas atpazīšana, izmantojot tehnoloģiju TrackID™‎

background image

Mūzikas atpazīšana, izmantojot tehnoloģiju TrackID™

Izmantojiet mūzikas atpazīšanas pakalpojumu TrackID™, lai atpazītu tuvumā atskaņotu

dziesmu. Ierakstiet nelielu dziesmas paraugu, un dažu sekunžu laikā iegūsiet informāciju

97

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

par tās izpildītāju, nosaukumu un albumu. Varat iegādāties ar tehnoloģiju TrackID™

atpazītās dziesmas, kā arī varat skatīt TrackID™ sarakstus, lai uzzinātu, kādas dziesmas

meklē TrackID™ lietotāji visā pasaulē. Lai gūtu vislabākos rezultātus, izmantojiet

pakalpojumu TrackID™ klusā vietā.

1

Meklēt dziesmas, albumus un izpildītājus

2

Izveidot TrackID ™ profilu tiešsaistē

3

Skatīt pašreizējos mūzikas sarakstus

4

Skatīt TrackID™ opcijas

5

Skatīt savu iepriekšējo meklēšanas vaicājumu vēsturi

6

Skatīt, kam seko citi lietotāji

7

Identificēt mūziku, ko klausāties

Lietotne TrackID™ un pakalpojums TrackID™ netiek atbalstīti visās valstīs/reģionos vai tīklos,

un tos neatbalsta visi pakalpojumu sniedzēji. Varat izveidot TrackID ™ savienojumu ar jūsu

valstī pieejamajiem mūzikas straumēšanas pakalpojumiem.

Mūzikas atpazīšana, izmantojot tehnoloģiju TrackID™

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

TrackID™, pēc tam turiet ierīci mūzikas avota tuvumā.

3

Piesitiet pie . Ja pakalpojums TrackID™ atpazīst dziesmu, rezultāti tiek parādīti

ekrānā.

Lai atgrieztos lietotnes

TrackID™ sākuma ekrānā, piesitiet pie .

Informācijas par dziesmas izpildītāju skatīšana

1

Ja

TrackID™ lietojumprogramma atpazīst dziesmu, rezultāti tiek parādīti TrackID™

sākumekrānā.

2

Ritiniet līdz rezultātam, ko vēlaties skatīt, pēc tam piesitiet, lai to atvērtu.

Dziesmas dzēšana no dziesmu vēstures

1

Atveriet

TrackID™ lietotni, pēc tam ritiniet līdz dziesmai, ko vēlaties dzēst.

2

Piesitiet ekrānam, lai tiktu parādīts objekts , un paturiet.

3

Piesitiet pie .

TrackID™ LIVE izmantošana

Varat izmantoto TrackID™ LIVE, lai reāllaikā skatītu mūziku, kam seko lietotāji visā

pasaulē. TrackID™ LIVE var sākt izmantot divos tālāk norādītajos veidos.

Piesitiet kartei TrackID™ sākumlapā.

Vai nospiediet un pēc tam piesitiet vienumam TrackID™ LIVE.

Varat mainīt sekotā satura saņemšanas ātrumu, kā arī izslēgt vai ieslēgt dziesmas

demonstrācijas skaņu.

98

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.