Sony Xperia Z3 - Mūzikas klausīšanās

background image

Mūzikas klausīšanās

Lietojiet lietotni Mūzika, lai klausītos savu iecienītāko mūziku un audiogrāmatas.

1

Pāriet uz sākuma ekrānu Mūzika

2

Veikt meklēšanu visās ierīcē saglabātajās dziesmās

3

Skatīt pašreizējo atskaņošanas sarakstu

4

Albuma attēls (ja ir pieejams)

5

Norises indikators — velciet indikatoru vai piesitiet līnijai, lai pārtītu uz priekšu vai attītu atpakaļ

6

Pašlaik skanošās dziesmas pagājušais laiks

7

Pašlaik skanošās dziesmas kopējais ilgums

8

Atkārtot visas dziesmas pašreizējā atskaņošanas sarakstā

9

Piesitiet, lai atskaņošanas sarakstā pārietu uz nākamo dziesmu

Pieskarieties un turiet, lai pašreizējo dziesmu pārtītu uz priekšu

10 Atskaņot dziesmu vai apturēt atskaņošanu

11 Piesitiet, lai atskaņošanas sarakstā pārietu uz iepriekšējo dziesmu

Pieskarieties un turiet, lai pašreizējo dziesmu patītu atpakaļ

12 Sajaukt dziesmas pašreizējā atskaņošanas sarakstā

94

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Mūzikas sākuma ekrāns

1

Vilkt ekrāna kreiso malu pa labi, lai atvērtu lietotnes Mūzika sākuma ekrāna izvēlni

2

Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai skatītu saturu.

3

Atskaņot dziesmu, izmantojot lietotni Mūzika

4

Atskaņot visas dziesmas jauktā secībā

5

Atgriezieties mūzikas atskaņotāja ekrānā

Dziesmas atskaņošana, izmantojot lietotni Mūzika

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie .

2

Velciet kreiso ekrāna malu uz labo pusi.

3

Izvēlieties mūzikas kategoriju.

4

Piesitiet dziesmai, lai to atskaņotu.

Ar autortiesībām aizsargātus objektus, iespējams, nevar atskaņot. Pārbaudiet, vai jums ir

nepieciešamās tiesības uz materiālu, ko vēlaties koplietot.

Ar dziesmu saistītas informācijas meklēšana tiešsaistē

Kad lietotnē Mūzika tiek atskaņota dziesma, piesitiet albuma attēlam un pēc tam

piesitiet pa

Plašāka informācija.

Tiešsaistes resursi, kas saistīti ar dziesmu, var iekļaut videoklipus pakalpojumā YouTube™,

dziesmu vārdus un informāciju par izpildītāju pakalpojumā Wikipedia.

Skaņas skaļuma regulēšana

Nospiediet skaļuma taustiņu.

Lietotnes Mūzika minimizēšana

Kad tiek atskaņota dziesma, piesitiet pie , lai atvērtu ekrānu Sākuma ekrāns.

Lietotne Mūzika turpina atskaņošanu fonā.

Lietotnes Mūzika atvēršana, ja tā darbojas fonā

1

Kad fonā tiek atskaņota dziesma, piesitiet pie , lai atvērtu nesen izmantoto

lietotņu logu.

2

Piesitiet pie lietotnes Mūzika.