Sony Xperia Z3 - Skaņas uzlabošana

background image

Skaņas uzlabošana

Skaņas kvalitātes uzlabošana, lietojot ekvalaizeru

1

Atveriet lietotnes Mūzika sākuma ekrāna izvēlni un piesitiet šiem vienumiem:

Iestatījumi > Audio iestatījumi > Skaņas efekti > Ekvalaizers.

2

Lai manuāli pielāgotu skaņu, velciet frekvenču joslu pogas uz augšu vai uz leju. Lai

automātiski pielāgotu skaņu, piesitiet ikonai

un atlasiet stilu.

Telpiskās skaņas funkcijas ieslēgšana

1

Atveriet lietotnes Mūzika sākuma ekrāna izvēlni un piesitiet šiem vienumiem:

Iestatījumi > Audio iestatījumi > Skaņas efekti > Telpiska skaņa (VPT).

2

Pašvīkājiet pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu iestatījumu, pēc tam piesitiet pogai

Labi,

lai apstiprinātu.