Sony Xperia Z3 - Ekrāna slēgšana un atslēgšana

background image

Ekrāna slēgšana un atslēgšana

Ja ierīce ir ieslēgta un netiek lietota norādīto laika periodu, ekrāns kļūst tumšs, lai taupītu

akumulatora enerģiju, un pēc tam tas tiek automātiski slēgts. Ekrāna slēgšana novērš

nevēlamas darbības skārienekrānā, kad tālrunis netiek izmantots. Ierīci iegādājoties, tajā

jau ir iestatīta vienkārša ekrāna slēgšana ar švīkāšanu. Tas nozīmē, ka, lai ekrānu

atslēgtu, tajā ir jāšvīkā uz augšu. Drošības iestatījumus vēlāk varat mainīt un pievienot citu

veidu slēgšanu. Sk.

Ekrāna slēgšana

lpp. 12.

Ekrāna aktivizēšana

Uz īsu brīdi nospiediet ieslēgšanas taustiņu .

Ekrāna bloķēšana

Kad ekrāns ir aktivizēts, uz īsu brīdi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .