Sony Xperia Z3 - Paziņojumi

background image

Paziņojumi

Paziņojumi informē par notikumiem, piemēram, jaunu ziņu saņemšanu un kalendāra

paziņojumiem, kā arī par notiekošām darbībām, piemēram, failu lejupielādi. Paziņojumi

tiek rādīti šādās vietās:

Statusa joslā

Paziņojumu panelī

Slēgšanas ekrānā

Paziņojumu paneļa atvēršana un aizvēršana

1

Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet statusa joslu uz leju.

2

Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet paneli uz augšu.

Rīcība attiecībā uz paziņojumu panelī rādītu paziņojumu

Piesitiet paziņojumam.

Paziņojuma nerādīšana paziņojumu panelī

Novietojiet pirkstu uz paziņojuma un švīkājiet pa kreisi vai pa labi.

29

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Paziņojuma palielināšana paziņojumu panelī

Velciet paziņojumu uz leju.

Ne visus paziņojumus var palielināt.

Visu paziņojumu dzēšana no paziņojumu paneļa

Piesitiet pie

.

Rīcība attiecībā uz paziņojumu slēgšanas ekrānā

Divreiz piesitiet paziņojumam.

Paziņojuma nerādīšana slēgšanas ekrānā

Novietojiet pirkstu uz paziņojuma un švīkājiet pa kreisi vai pa labi.

Paziņojuma palielināšana slēgšanas ekrānā

Velciet paziņojumu uz leju.

Ne visus paziņojumus var palielināt.

Paziņojumu pārvaldība slēgšanas ekrānā

Ierīci varat iestatīt tā, lai slēgšanas ekrānā tiktu rādīti tikai atlasīti paziņojumi. Varat norādīt,

lai visi paziņojumi un to saturs būtu pieejams, paslēpt visu paziņojumu vai konkrētu

lietotņu sensitīvu saturu vai izvēlēties vispār nerādīt paziņojumus.

Slēgšanas ekrānā rādāmo paziņojumu atlasīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Signāls, paziņojums > Kad ierīce ir bloķēta.

3

Atlasiet iespēju.

Paziņojumu rādīšanas iespējas bloķēšanas ekrānā

Rādīt visu saturu

paziņojumos

Saņemiet visus paziņojumus bloķēšanas ekrānā. Kad šis iestatījums ir ieslēgts,

ņemiet vērā, ka viss saturs (tostarp ienākošās e-pasta un tērzēšanas ziņas) būs

redzams bloķēšanas ekrānā, ja vien attiecīgās lietotnes nenorādāt kā

Paslēpt

sensitīvu saturu iestatījumu izvēlnē Lietotņu paziņojumi.

Paslēpt sensitīvu

saturu paziņojumos

Lai šis iestatījums būtu pieejams, ekrāna bloķēšanai ir jāiestata PIN kods, parole vai

shēma. Kad tiek saņemti sensitīvi paziņojumi, bloķēšanas ekrānā ir redzams teksts

Saturs paslēpts. Piemēram, saņemat paziņojumu par ienākošu e-pasta vai

tērzēšanas ziņu, bet saturs bloķēšanas ekrānā nav redzams.

Nerādīt paziņojumus

vispār

Bloķēšanas ekrānā netiek rādīts neviens paziņojums.

Lietotņu paziņojumu līmeņu iestatīšana

Katrai lietotnei varat iestatīt savas paziņojumu darbības. Piemēram, varat bloķēt visus e-

pasta paziņojumus, kā prioritārus norādīt Facebook™ paziņojumus un iestatīt, ka

ziņapmaiņas paziņojumu saturs slēgšanas ekrānā nav redzams.

Lietotnes paziņojumu līmeņa iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Signāls, paziņojums > Lietotņu paziņojumi.

3

Atlasiet lietotni, kurai vēlaties mainīt paziņojumu iestatījumus.

4

Velciet atbilstošo slīdni pa labi.

Paziņojumu līmeņi un iespējas konkrētām lietotnēm

Uzskatīt par prioritāti

Atļaut saņemt šīs lietotnes paziņojumus, kad iespēja Netraucēt ir iestatīta kā Tikai

prioritāte.

Atļaut ieskatus

Atļaut šai lietotnei atsevišķus paziņojumus īslaicīgi parādīt pašreizējā ekrānā.

30

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Paslēpt sensitīvu

saturu

Kad ierīce ir bloķēta, paslēpiet tādu šīs lietotnes paziņojumu saturu, kas var saturēt

privātu informāciju.

Paziņojuma gaismas signāls

Paziņojuma gaismas signāls informē par akumulatora statusu un dažiem citiem

notikumiem. Piemēram, ja signāls mirgo baltā krāsā, tas norāda uz jaunu ziņu vai

neatbildētu zvanu. Paziņojuma gaismas signāls ir iespējots pēc noklusējuma, bet to var

atspējot manuāli.

Ja paziņojuma gaismas signāls ir atspējots, tas iedegas tikai tad, ja brīdina par akumulatora

statusu, piemēram, ja akumulatora uzlādes līmenis nokrītas zem 15%.

Paziņojuma gaismas signāla iespējošana

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Signāls, paziņojums.

3

Velciet slīdni blakus

Paziņojuma gaismas signāls pa labi.