Sony Xperia Z3 - Sākuma ekrāns

background image

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir sākumpunkts, no kura tiek sākta ierīces iespēju izmantošana. Tas ir

līdzīgs darbvirsmai datora ekrānā. Sākuma ekrānā var būt līdz pat septiņām rūtīm, kas ir

platākas ar parastu ekrāna platumu. Sākuma ekrāna rūšu skaits ir parādīts ar sākuma

ekrāna apakšpusē esošo punktiņu rindu. Izceltais punktiņš apzīmē rūti, kura pašlaik ir

atvērta.

23

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Sākuma ekrāna atvēršana

Nospiediet .

Sākuma ekrāna pārlūkošana

Sākuma ekrāna rūtis

Sākuma ekrānā varat pievienot jaunas rūtis (līdz pat septiņām rūtīm) un tās dzēst. Varat

arī iestatīt rūti, ko vēlaties izmantot kā galveno sākuma ekrāna rūti.

Rūts iestatīšana par sākuma ekrāna galveno rūti

1

Piesitiet tukšam apgabalam sākuma ekrānā un turiet, līdz ierīce ievibrējas.

2

Švīkājiet pa kreisi vai pa labi, lai atrastu rūti, ko vēlaties iestatīt par sākuma ekrāna

galveno rūti, pēc tam piesitiet .

Rūts pievienošana sākuma ekrānam

1

Pieskarieties tukšam apgabalam ekrānā Sākuma ekrāns un turiet to, līdz ierīce

novibrē.

2

Švīkājiet līdz galam pa labi un pa kreisi, lai pārlūkotu rūtis, un pēc tam piesitiet pie

.

Rūts dzēšana no sākuma ekrāna

1

Pieskarieties jebkuram apgabalam sākuma ekrānā un turiet to, līdz ierīce novibrē.

2

Švīkājiet pa kreisi vai pa labi, lai atrastu rūti, kuru vēlaties dzēst, un pēc tam rūts

augšējā labajā stūrī piesitiet pie .

24

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Sākuma ekrāna iestatījumi

Lietotnes atinstalēšana sākuma ekrānā

1

Pieskarieties jebkuram tukšam sākuma ekrāna apgabalam un turiet to, līdz ierīce

ievibrējas.

2

Lai pārlūkotu rūtis, švīkājiet pa kreisi vai pa labi. Visas atinstalējamās lietotnes ir

atzīmētas ar ikonu .

3

Piesitiet lietotnei, ko vēlaties atinstalēt, un pēc tam piesitiet vienumam

Dzēst.

Sākuma ekrāna ikonu lieluma pielāgošana

1

Pieskarieties jebkuram sākuma ekrāna apgabalam un turiet to, līdz ierīce novibrē,

pēc tam piesitiet pie .

2

Piesitiet pie

Ikonas lielums, pēc tam atlasiet iespēju.