Sony Xperia Z3 - Datums un laiks

background image

Datums un laiks

Varat mainīt ierīces datumu un laiku.

Datuma manuāla iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Datums un laiks.

3

Velciet blakus

Autom. datums un laiks esošo slīdni pa kreisi.

4

Piesitiet pie

Datuma iestatīšana.

5

Ritinot uz augšu un leju, atlasiet vajadzīgo datumu.

6

Piesitiet pie

Labi.

Laika manuāla iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Datums un laiks.

3

Velciet blakus

Autom. datums un laiks esošo slīdni pa kreisi.

4

Piesitiet pie

Laika iestatīšana.

5

Atlasiet stundas un minūtes vērtības.

6

Piesitiet pie

Labi.

Laika joslas iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Datums un laiks.

3

Velciet blakus

Automātiskā laika josla esošo slīdni pa kreisi.

4

Piesitiet pie

Laika joslas izvēle.

5

Atlasiet iespēju.

62

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.