Sony Xperia Z3 - Daydream

background image

Daydream

Daydream ir interaktīvs ekrānsaudzētājs, kas automātiski rāda krāsas, fotoattēlus vai

slaidrādi, kamēr ierīce ir dokota vai tiek uzlādēta un ekrāns netiek izmantots.

Ierīcē ar vairākiem lietotājiem katram lietotājam var būt individuāli Daydream iestatījumi.

Ekrānsaudzētāja Daydream aktivizēšana

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Displejs > Ekrānsaudzētājs.

3

Velciet slīdni pa labi.

61

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Satura atlasīšana ekrānsaudzētājam Daydream

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Displejs > Ekrānsaudzētājs.

3

Velciet slīdni pa labi.

4

Atlasiet saturu, kas jārāda, kad ekrānsaudzētājs ir aktīvs.

Ekrānsaudzētāja Daydream startēšanas laika iestatīšana

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Displejs > Ekrānsaudzētājs.

3

Velciet slīdni pa labi.

4

Lai aktivizētu ekrānsaudzētāju Daydream uzreiz, piesitiet pie , pēc tam piesitiet pie

Sākt tūlīt.

5

Lai iestatītu automātiskās aktivizēšanas iespējas, piesitiet pie , pie

Ekrānsaudzētāja režīmā un pēc tam atlasiet iespēju.