Sony Xperia Z3 - Ekrāna iestatījumi

background image

Ekrāna iestatījumi

Ekrāna spilgtuma pielāgošana

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Displejs > Spilgtuma līmenis.

3

Velciet slīdni, lai regulētu spilgtumu.

Samazinot spilgtuma līmeni palielinās akumulatora veiktspēja.

58

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Ekrāna iestatīšana, lai tas vibrētu pieskaroties

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Signāls, paziņojums > Citas skaņas.

3

Velciet slīdni blakus

Vibrācija pieskaroties pa labi. Piesitot izvēles taustiņiem un

noteiktām lietotnēm, ekrāns vibrē.

Dīkstāves laika pirms ekrāna izslēgšanas pielāgošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Displejs > Miega režīms.

3

Atlasiet iespēju.

Lai ātri izslēgtu ekrānu, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .

Viedā fona apgaismojuma vadība

Viedā fona apgaismojuma vadība nodrošina, ka ekrāns ir ieslēgts tik ilgi, kamēr turat ierīci

rokā. Tiklīdz ierīci noliekat, ekrāns tiek izslēgts atbilstoši jūsu miega iestatījumam.

Viedā fona apgaismojuma vadības funkcijas ieslēgšana

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Displejs > Viedā pretgaismas vadība.

3

Velciet slīdni pa labi.

Ekrāna piespraušana

Izmantojiet ekrāna piespraušanu, lai iestatītu, ka ierīce rāda tikai noteiktas lietotnes

ekrānu. Piemēram, ja spēlējat spēli un nejauši pieskaraties navigācijas taustiņam

Sākums, ekrāna piespraušanas funkcija neļauj minimizēt aktīvo spēles lietotnes ekrānu.

Šo funkciju varat arī izmantot, kad savu ierīci uz laiku iedodat citai personai — tai būs

grūtāk piekļūt vairāk kā vienai lietotnei. Piemēram, savu ierīci varat aizdod kādam, lai tas

uzņemtu fotoattēlu, un piespraust ekrānu kameras lietotnei. Līdz ar to šī persona nevarēs

ērti izmantot citas lietotnes, piemēram, e-pastu.

Ekrāna piespraušana nav drošības funkcija un pilnībā nenovērš to, ka citi lietotāji var atspraust

ekrānu un piekļūt jūsu ierīcei. Lai aizsargātu savus datus, iestatiet ierīci tā, lai pirms ekrāna

atspraušanas būtu jānorāda ekrāna atslēgšanas PIN kods, parole vai shēma.

Ekrāna piespraušanas aktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Drošība > Ekrāna piespraušana.

3

Velciet slīdni pa labi.

4

Ja ierīcē nav iestatīta parauga, PIN vai paroles ekrāna bloķēšana, velciet slīdni

blakus

Bloķēt ierīci, kad tiek veikta atspr. pa labi un pēc tam atlasiet opciju. Ja

jums jau ir iespējota ekrāna bloķēšana, velciet slīdni, lai aktivizētu attiecīgo

drošības opciju pēc ekrāna piespraušanas aktivizēšanas.

Paraugs, PIN vai parole nav obligāta ekrāna piespraušanai, lai strādātu.

Ekrāna piespraušana

1

Pārliecinieties, vai ierīcē ir aktivizēta ekrāna piespraušana.

2

Atveriet lietotni un ekrānu, kuru vēlaties piespraust.

3

Piesitiet pie .

4

Lai parādītu ekrāna piespraušanas ikonu , velciet uz augšu.

5

Piesitiet pie .

6

Atvērtajā uznirstošajā logā piesitiet pie

Skaidrs.

59

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Ekrāna atspraušana

1

Piespraustajā ekrānā vienlaikus pieskarieties un un turiet.

2

Atlaidiet abas pogas.

Ja ekrānu aktivizējot, atlasījāt kādu drošības iespēju, ierīce jāatslēdz, norādot shēmu, PIN

kodu vai paroli, un tikai tad ekrānu var atspraust.