Sony Xperia Z3 - Netraucēšanas režīma iestatījumi

background image

Netraucēšanas režīma iestatījumi

Varat iestatīt ierīcē netraucēšanas režīmu un manuāli izlemt, cik ilgi ierīcei jāpaliek šajā

režīmā. Varat arī iepriekš iestatīt, kādos gadījumos netraucēšanas režīms ierīcē jāieslēdz

automātiski.

Nav laika ierobežojuma Ierīce darbosies klusajā režīmā, līdz jūs manuāli atkal ieslēgsiet skaņu.

Vienu stundu

Ierīce darbosies klusajā režīmā vienu stundu. Varat pielāgot ilgumu, piesitot

mīnuszīmes un pluszīmes ikonām.

Lai aktivizētu režīmu Netraucēt

Nospiediet skaļuma taustiņu un turiet to, līdz tiek parādīts simbols .

Ātra pārslēgšanās starp režīmiem Netraucēt/Vibrosignāls/Skaņa

1

Nospiediet skaļuma taustiņu uz leju vai uz augšu, līdz tiek parādīts vienums ,

vai .

2

Piesitiet vienumam , vai , lai ātri pārslēgtu režīmu Vibrosignāls/Skaņa. Lai

aktivizētu režīmu Netraucēt, nospiediet skaļuma taustiņu uz leju, kad ir aktivizēts

režīms Vibrosignāls.

57

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Režīma Netraucēt laika intervālu ieplānošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet vienumam .

2

Atrodiet vienumu

Iestatījumi > Signāls, paziņojums > Netraucēt > Autom.

kārtulas un piesitiet tam.

3

Atlasiet laiku vai notikumu, lai ieplānotu režīmu Netraucēt, vai pievienojiet jaunu

noteikumu.

4

Atrodiet vienumu

Dienas, piesitiet tam, atzīmējiet attiecīgo dienu izvēles rūtiņas un

pēc tam piesitiet vienumam

Gatavs.

5

Lai pielāgotu sākuma laiku, piesitiet vienumam

Sākuma laiks, atlasiet vērtību un

pēc tam piesitiet vienumam

Labi.

6

Lai pielāgotu beigu laiku, piesitiet vienumam

Beigu laiks, atlasiet vērtību un pēc

tam piesitiet vienumam

Labi. Atlasītajā laika intervālā ierīce paliek režīmā

Netraucēt.

Izņēmumu iestatīšana režīmā Netraucēt

Varat izvēlēties, kāda veida paziņojumiem ir atļauts skanēt režīmā Netraucēt, un varat

filtrēt izņēmumus, balstoties uz to, no kā nāk paziņojumi. Visbiežāk sastopamie

izņēmumu veidi:

Notikumi un atgādinājumi

Zvani

Ziņas

Signāli

Izņēmumu atļaušana režīmā Netraucēt

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Signāls, paziņojums > Netraucēt > Atļauts tikai

prioritātes režīmā un piesitiet pie tiem.

3

Velciet slīdni zem vēlamās iespējas.

Paziņojumu kā izņēmumu iestatīšana režīmā Netraucēt

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Signāls, paziņojums > Netraucēt > Atļauts tikai

prioritātes režīmā un piesitiet pie tiem.

3

Atlasiet iespēju.

Izņēmumu piesaistīšana noteiktu veidu kontaktiem

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Signāls, paziņojums > Netraucēt > Atļauts tikai

prioritātes režīmā un piesitiet pie tiem.

3

Piesitiet pie

Zvani vai Ziņojumi.

4

Atlasiet iespēju.

Lai režīmā Netraucēt ļautu skanēt modinātājam

1

Nospiediet skaļuma taustiņu un turiet to, līdz tiek parādīts simbols .

2

Piesitiet pie

un pēc tam pielāgojiet slīdni blakus .