Sony Xperia Z3 - Skaļuma iestatījumi

background image

Skaļuma iestatījumi

Var pielāgot ienākošajiem zvaniem un paziņojumiem paredzētā zvana signāla skaļumu, kā

arī mūzikas un video atskaņošanas skaļumu.

Zvana signāla skaļuma pielāgošana ar skaļuma taustiņu

Nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Multivides failu atskaņošanas skaļuma pielāgošana ar skaļuma taustiņu

Atskaņojot mūziku vai skatoties videoklipu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu

vai uz leju, pat ja ekrāns ir bloķēts.

Lai ieslēgtu vibrozvana režīmu

Spiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju, līdz statusa joslā tiek parādīts

.

Skaļuma līmeņu pielāgošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Signāls, paziņojums un piesitiet pie tiem.

3

Velciet skaļuma slīdņus uz vēlamajām pozīcijām.

Varat arī nospiest skaļuma taustiņu uz augšu vai leju un pēc tam piesist pie

, lai atsevišķi

pielāgotu zvana signāla, multivides atskaņošanas vai modinātāja skaņas līmeņus.

56

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Ierīces iestatīšana, lai tā vibrētu, saņemot zvanus

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Signāls, paziņojums.

3

Velciet slīdni blakus

Zvaniem arī vibrosignāls pa labi.

Zvana signāla iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Signāls, paziņojums > Tālruņa zvana signāls un

piesitiet pie tiem.

3

Atlasiet iespēju sarakstā vai piesitiet pie un atlasiet ierīcē saglabātu mūzikas

failu.

4

Lai apstiprinātu, piesitiet pie

Gatavs.

Paziņojuma skaņas atlasīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Signāls, paziņojums > Paziņojuma skaņa un

piesitiet pie tiem.

3

Atlasiet iespēju sarakstā vai piesitiet pie un atlasiet ierīcē saglabātu mūzikas

failu.

4

Lai apstiprinātu, piesitiet pie

Gatavs.

Dažām lietotnēm ir pašām savas paziņojumu skaņas, kuras varat atlasīt lietotņu iestatījumos.

Pieskārienu signālu aktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Signāls, paziņojums > Citas skaņas.

3

Velciet slīdņus blakus

Cipartastatūras signāli un Pieskāriena skaņas pa labi.