Sony Xperia Z3 - Skaņas izvades uzlabošana

background image

Skaņas izvades uzlabošana

Ierīcē izvadīto skaņu varat uzlabot, manuāli iespējojot atsevišķus skaņas iestatījumus,

piemēram, ekvalaizeru un telpisko skaņu. Turklāt, lai pēc iespējas samazinātu skaļuma

atšķirības, atskaņojot dziesmas vai video, varat iespējot dinamisko normalizētāju.

Manuāla skaņas izvades uzlabošana

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Signāls, paziņojums > Audio iestatījumi.

3

Velciet slīdni blakus

ClearAudio+ pa labi.

Skaņas iestatījumu manuāla pielāgošana

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Signāls, paziņojums > Audio iestatījumi.

3

Velciet slīdni, kas atrodas blakus

ClearAudio+ , pa kreisi.

4

Piesitiet pie

Skaņas efekti > Ekvalaizers.

5

Pielāgojiet skaņas iestatījumus, velkot frekvenču joslu pogas uz augšu vai uz leju.

Manuāla skaņas izvades iestatījumu pielāgošana neietekmē balss sakaru lietotnes. Piemēram,

balss zvanu skaņas kvalitāte nemainās.

Skaļuma atšķirību samazināšana, izmantojot dinamisko normalizētāju

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Signāls, paziņojums > Audio iestatījumi.

3

Velciet slīdni blakus

Dinamiskais normalizētājs pa labi.