Sony Xperia Z3 - Trokšņa slāpēšana

background image

Trokšņa slāpēšana

Ierīce atbalsta trokšņa slāpēšanas austiņas. Kopā ar ierīci izmantojot trokšņa slāpēšanas

austiņas, varat iegūt daudz skaidrāku audio kvalitāti, piemēram, klausoties mūziku

trokšņainā vidē, piemēram, autobusā, vilcienā vai lidmašīnā. Varat arī izmantot šo

funkciju, lai veidotu klusu vidi, kur mācīties, strādāt vai lasīt.

Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, ir ieteicamas Sony trokšņa slāpēšanas austiņas.

63

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Trokšņa slāpēšanas austiņu lietošana

1

Savienojiet trokšņa slāpēšanas austiņas ar ierīci.

2

Sākuma ekrānā piesitiet pie >

Iestatījumi > Signāls, paziņojums > Papildierīču

iestatījumi > Trokšņa novēršana, pēc tam pavelciet slīdni blakus Trokšņa

novēršana pa labi.

3

Ja vēlaties, lai

Trokšņa novēršana tiktu iespējota tikai mūzikas vai video

atskaņošanas laikā vai kad ekrāns ir aktīvs, velciet pa labi slīdni blakus

Enerģijas

taupīšanas režīms.

4

Lai iespēja

Trokšņa novēršana būtu iespējota visu laiku, kamēr ir pievienotas

austiņas, velciet pa kreisi slīdni blakus

Enerģijas taupīšanas režīms.

Trokšņa slāpēšanas austiņas var nebūt iekļautas ierīces komplektācijā.

Iestatījumu pielāgošana trokšņa videi

1

Pārliecinieties, vai ar ierīci ir savienotas trokšņa slāpēšanas austiņas.

2

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Signāls, paziņojums > Papildierīču

iestatījumi > Trokšņa novēršana > Trokšņaina vide.

4

Atlasiet atbilstošo trokšņa vides veidu un pēc tam piesitiet pie

Labi.