Sony Xperia Z3 - Valodas iestatījumi

background image

Valodas iestatījumi

Varat atlasīt savas ierīces noklusējuma valodu un vēlāk to atkal nomainīt. Varat arī mainīt

teksta ievades rakstības valodu. Sk.

Ekrāna tastatūras personalizēšana

70. lpp.

Valodas mainīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Valoda un ievade > Valoda.

3

Izvēlieties iespēju.

4

Piesitiet

Labi.

Ja esat atlasījis nepareizu valodu un nevarat lasīt izvēlnes tekstus, atrodiet un piesitiet tam.

Pēc tam atlasiet tekstu blakus

un atvērtajā izvēlnē atlasiet pirmo ierakstu. Tagad varat

izvēlēties nepieciešamo valodu.