Sony Xperia Z3 - Lēna runa

background image

Lēna runa

Funkcija Lēna runa palēnina otra cilvēka runu zvana laikā.

Lēnas runas iespējošana vai atspējošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Zvani.

3

Velciet slīdni blakus

Lēna runa ieslēgšanas vai izslēgšanas pozīcijā.

144

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.