Sony Xperia Z3 - TalkBack

background image

TalkBack

TalkBack ir ekrāna lasītāja pakalpojums vājredzīgiem lietotājiem. TalkBack izmanto

ierunātu atbildi, lai aprakstītu notikumus vai darbības, kas veiktas jūsu Android ierīcē.

TalkBack apraksta lietotāja interfeisu un nolasa programmatūras kļūdas, paziņojumus un

ziņojumus.

TalkBack iespējošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet šos vienumus un piesitiet tiem:

Iestatījumi > Pieejamība > TalkBack.

3

Piesitiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzim un pēc tam piesitiet

Labi.

Lai mainītu TalkBack runas, atsauksmju un skārienu preferences, piesitiet

Iestatījumi.

Uzreiz pēc funkcijas TalkBack iespējošanas tiek palaista apmācība. Lai aizvērtu apmācību,

divreiz piesitiet pogai

Aizvērt.

TalkBack atspējošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns divreiz piesitiet .

2

Atrodiet un divreiz piesitiet

Iestatījumi > Pieejamība > TalkBack.

3

Divreiz piesitiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzim un pēc tam divreiz piesitiet

Labi.