Sony Xperia Z3 - Saturs

background image

Saturs

Darba sākšana............................................................................... 7

Par šo lietotāja rokasgrāmatu.............................................................. 7
Pārskats..............................................................................................7
Salikšana............................................................................................ 8
Ekrāna aizsardzība............................................................................ 10
Ierīces ieslēgšana pirmo reizi............................................................. 10
Kāpēc nepieciešams Google™ konts?..............................................11

Ierīces drošība..............................................................................12

Ierīces aizsardzības nodrošināšana....................................................12
Ekrāna slēgšana................................................................................12
Ierīces automātiska atbloķēšana........................................................14
SIM kartes aizsardzība...................................................................... 18
Ierīces identifikācijas numura atrašana...............................................18
Pazaudētas ierīces atrašana .............................................................19

Pamatiemaņu apgūšana.............................................................. 21

Skārienekrāna lietošana.................................................................... 21
Ekrāna slēgšana un atslēgšana......................................................... 23
Sākuma ekrāns................................................................................. 23
Lietotņu ekrāns................................................................................. 25
Navigācija lietotnēs............................................................................26
Logrīki...............................................................................................26
Īsceļi un mapes................................................................................. 27
Fons un motīvi...................................................................................28
Ekrānuzņēmuma ieguve.................................................................... 29
Paziņojumi........................................................................................ 29
Statusa joslas ikonas.........................................................................31
Lietotņu pārskats.............................................................................. 33

Akumulators un apkope............................................................... 35

Ierīces uzlāde.................................................................................... 35
Akumulators un enerģijas pārvaldība................................................. 36
Ierīces atjaunināšana......................................................................... 38
Apkope, izmantojot datoru................................................................ 39
Krātuve un atmiņa............................................................................. 40
Satura dublēšana un atjaunošana..................................................... 41

Lietotņu lejupielāde...................................................................... 45

Lietotņu lejupielāde no Google Play™............................................... 45
Lietotņu lejupielāde no citiem avotiem............................................... 45

Internets un tīkli............................................................................46

Web pārlūkošana.............................................................................. 46

2

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Interneta un multiziņu iestatījumi ....................................................... 46
Wi-Fi................................................................................................. 47
Mobilo datu savienojuma koplietošana.............................................. 49
Datu lietošanas pārraudzība.............................................................. 51
Mobilo tīklu atlase..............................................................................52
Virtuālie privātie tīkli (VPN)..................................................................52

Datu sinhronizēšana ierīcē........................................................... 54

Sinhronizēšana ar tiešsaistes kontiem............................................... 54
Sinhronizēšana ar Microsoft® Exchange ActiveSync®...................... 54

Pamatiestatījumi...........................................................................56

Piekļuve iestatījumiem....................................................................... 56
Skaļuma iestatījumi............................................................................56
Netraucēšanas režīma iestatījumi.......................................................57
Ekrāna iestatījumi.............................................................................. 58
Lietotņu iestatījumi............................................................................ 60
Lietojumprogrammu atiestatīšana......................................................61
Daydream......................................................................................... 61
Valodas iestatījumi.............................................................................62
Datums un laiks................................................................................ 62
X-Reality™ for mobile........................................................................63
Super-vivid režīms............................................................................. 63
Skaņas izvades uzlabošana...............................................................63
Trokšņa slāpēšana............................................................................ 63
Vairāku lietotāju konti.........................................................................64

Teksta rakstīšana..........................................................................67

Ekrāna tastatūra................................................................................67
Tālruņa tastatūra................................................................................68
Teksta ievade, izmantojot balss ievadi............................................... 69
Teksta rediģēšana............................................................................. 69
Ekrāna tastatūras personalizēšana.................................................... 70

Zvanīšana..................................................................................... 72

Zvanu veikšana................................................................................. 72
Zvanu saņemšana.............................................................................73
Notiekošas sarunas...........................................................................75
Zvanu žurnāla lietošana.....................................................................75
Zvanu pārsūtīšana.............................................................................76
Zvanu liegšana.................................................................................. 76
Vairāki zvani...................................................................................... 77
Konferences zvani............................................................................. 77
Balss pasts....................................................................................... 78
Ārkārtas zvani................................................................................... 78

3

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Kontakti........................................................................................ 80

Kontaktu pārsūtīšana........................................................................ 80
Kontaktu meklēšana un skatīšana..................................................... 81
Kontaktu pievienošana un rediģēšana............................................... 82
Medicīniskas un ārkārtas kontaktinformācijas pievienošana............... 83
Izlase un grupas................................................................................ 84
Kontaktinformācijas sūtīšana............................................................. 85
Izvairīšanās no dublikātiem lietotnē Kontakti...................................... 85
Kontaktu dublēšana.......................................................................... 85

Ziņojumapmaiņa un tērzēšana..................................................... 87

Ziņu lasīšana un sūtīšana...................................................................87
Ziņu kārtošana.................................................................................. 88
Zvanīšana no ziņas............................................................................89
Ziņapmaiņas iestatījumi..................................................................... 89
Tūlītējā ziņapmaiņa un videotērzēšana............................................... 89

E-pasts......................................................................................... 90

E-pasta iestatīšana............................................................................90
E-pasta ziņu sūtīšana un saņemšana................................................ 90
E-pasta ziņu kārtošana......................................................................91
E-pasta konta iestatījumi................................................................... 92
Gmail™.............................................................................................92

Mūzika.......................................................................................... 94

Mūzikas pārsūtīšana uz ierīci............................................................. 94
Mūzikas klausīšanās..........................................................................94
Lietotnes Mūzika sākuma ekrāna izvēlne........................................... 95
Atskaņošanas saraksti...................................................................... 96
Mūzikas kopīgošana..........................................................................97
Skaņas uzlabošana........................................................................... 97
Mūzikas atpazīšana, izmantojot tehnoloģiju TrackID™....................... 97

FM radio....................................................................................... 99

Radio klausīšanās............................................................................. 99
Iecienītākās radiostacijas................................................................. 100
Skaņas iestatījumi........................................................................... 100

Kamera....................................................................................... 101

Fotoattēlu uzņemšana un videoklipu ierakstīšana............................ 101
Seju atrašana.................................................................................. 102
Tehnoloģijas Smile Shutter™ izmantošana smaidošu seju
uzņemšanai.....................................................................................103
Ģeogrāfiskās atrašanās vietas pievienošana fotoattēliem.................103
Vispārīgie kameras iestatījumi..........................................................103
Fotokameras iestatījumi...................................................................107
Videokameras iestatījumi.................................................................111

4

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Fotoattēli un video albumā.........................................................114

Fotoattēlu un video skatīšana.......................................................... 114
Fotoattēlu un videoklipu kopīgošana un pārvaldība..........................115
Fotoattēlu rediģēšana ar lietotni Fotoattēlu redaktors.......................116
Videoklipu rediģēšana ar lietotni Videoklipu redaktors......................117
Fotoattēlu un videoklipu paslēpšana................................................117
Lietotnes Albums sākuma ekrāna izvēlne........................................ 118
Fotoattēlu skatīšana kartē............................................................... 119

Videoklipi.................................................................................... 121

Video skatīšanās lietotnē Video....................................................... 121
Video satura pārsūtīšana uz ierīci.................................................... 122
Videosatura pārvaldība....................................................................122
Filmu veidotājs................................................................................ 122

Savienojumi................................................................................124

Ierīces ekrāna spoguļošana televizorā, izmantojot kabeli..................124
Ierīces ekrāna spoguļošana televizorā bezvadu režīmā.................... 124
Satura kopīgošana ar DLNA Certified™ ierīcēm.............................. 125
Ierīces savienošana ar USB piederumiem........................................128
Ierīces savienošana ar DUALSHOCK™ sērijas bezvadu kontrolleri.. 128
NFC................................................................................................ 129
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth®..................................................... 130

Viedas lietotnes un funkcijas, kas taupa laiku............................133

Papildierīču un iestatījumu vadība, izmantojot Smart Connect™......133
Ierīce ar ANT+™ — kā sporta centrs...............................................135
Ierīces kā maka izmantošana.......................................................... 135

Ceļošana un kartes.................................................................... 136

Atrašanās vietas apzināšanas pakalpojumu izmantošana................ 136
Google Maps™ un navigācija..........................................................136
Datplūsmas izmantošana ceļojat..................................................... 137
Ierīces izmantošana kopā ar automašīnas informācijas un izklaides
sistēmu........................................................................................... 137
Lidmašīnas režīms...........................................................................138

Kalendārs un modinātājs............................................................139

Kalendārs........................................................................................139
Modinātājs un pulkstenis................................................................. 140

Pieejamība..................................................................................143

Palielināšanas žesti..........................................................................143
Liels teksts...................................................................................... 143
Krāsu korekcija................................................................................143
Vienkāršs sākuma ekrāns................................................................143
Saderība ar dzirdes aparātiem.........................................................144
TalkBack......................................................................................... 144

5

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

TTY (teletaips) režīms...................................................................... 144
Lēna runa........................................................................................144

Atbalsta un juridiskā informācija................................................ 145

Atbalsta lietotne.............................................................................. 145
Izvēlnēs un lietotnēs pieejamie palīdzības materiāli...........................145
Diagnostikas testu veikšana ierīcē................................................... 145
Restartēšana, atiestatīšana un labošana..........................................145
Palīdzība saistībā ar programmatūras uzlabošanu........................... 147
Norādījumi par garantiju, SAR un lietošanu......................................147
Ierīces utilizēšana............................................................................ 147
Juridiskā informācija........................................................................148

6

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.