Sony Xperia Z3 - Ierīces ekrāna spoguļošana televizorā bezvadu režīmā

background image

Ierīces ekrāna spoguļošana televizorā bezvadu režīmā

Varat izmantot ekrāna spoguļošanas funkciju, lai savas ierīces ekrānu skatītu televizorā

vai lielā displejā, neizmantojot kabeļa savienojumu. Tehnoloģija Wi-Fi Direct™ izveido

bezvadu savienojumu starp abām ierīcēm, līdz ar to varat vienkārši baudīt savus

iecienītākos fotoattēlus no dīvāna. Šo funkciju varat arī lietot, lai klausītos ierīcē saglabāto

mūziku, izmantojot televizora skaļruņus.

Izmantojot ekrāna spoguļošanu, attēla kvalitāti reizēm var negatīvi ietekmēt traucējumi no

citiem Wi-Fi tīkliem.

124

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Ierīces ekrāna spoguļošana TV ekrānā

1

Televizorā: Izpildiet televizora lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus, lai

ieslēgtu ekrāna spoguļošanas funkciju.

2

Savā ierīcē: ekrānā Sākuma ekrāns pieskarieties .

3

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Ierīces savienošana > Ekrāna spoguļošana un

pieskarieties tiem.

4

Pieskarieties

Sākt.

5

Pieskarieties

Labi un atlasiet ierīci.

Lai šī funkcija darbotos, televizoram ir jāatbalsta ekrāna spoguļošana atbilstoši Wi-Fi
CERTIFIED Miracast

. Ja televizorā netiek atbalstīta ekrāna spoguļošana, var būt atsevišķi

jāiegādājas bezvadu displeja adapteris. Turklāt, lietojot ekrāna spoguļošanu, neaizsedziet

ierīces Wi-Fi antenas apgabalu.

Ekrāna spoguļošanas starp ierīcēm apturēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet ikonai .

2

Atrodiet šos vienumus un piesitiet tiem

Iestatījumi > Ierīces savienošana >

Ekrāna spoguļošana.

3

Piesitiet ikonai

Atvienot un pēc tam piesitiet ikonai Labi.