Sony Xperia Z3 - Ierīces ekrāna spoguļošana televizorā, izmantojot kabeli

background image

Ierīces ekrāna spoguļošana televizorā, izmantojot kabeli

Ierīci var savienot ar saderīgu televizoru, izmantojot MHL kabeli, un TV ekrānā var

spoguļot ierīces ekrānu.

MHL un HDMI™ kabeļi un adapteri tiek pārdoti atsevišķi.

Sony negarantē, ka ierīce atbalsta visu veidu MHL un HDMI™ kabeļus un adapterus.

Ierīces satura skatīšana televizorā, kurā tiek atbalstīta MHL ievade

1

Savienojiet ierīci ar televizoru, izmantojot MHL kabeli. Pēc savienojuma izveides

ierīces statusa joslā tiks parādīta .

2

Televizorā tiek parādīts ierīces ekrāns.

Ja ierīce nevar noteikt displeju, kas ir savienots ar MHL kabeli, pievienojiet MHL kabeli atkārtoti

un piesitiet

Iestatījumi > Ierīces savienošana > USB savienojums > Noteikt USB ierīci.

Ierīces satura skatīšana televizorā, kas atbalsta HDMI™ ievadi

1

Pievienojiet savu ierīci MHL adapterim, bet adapteri — strāvas padeves USB

portam.

2

Savienojiet adapteri ar televizoru, izmantojot HDMI™ kabeli. Kad savienojums ir

izveidots, ierīces statusa joslā tiek parādīta .

3

Televizorā tiek rādīts jūsu ierīces ekrāns.

Palīdzības skatīšana par televizora tālvadības pults izmantošanu

1

Kad ierīce ir savienota ar televizoru, velciet statusa joslu uz leju, lai atvērtu

paziņojumu paneli.

2

Piesitiet pie

MHL savienots. Televizora ekrānā tiek parādīti MHL iestatījumi.

3

Atlasiet

Tālvadības pults lietošana.

Varat atlasīt

Video izvades lielums, lai televizora ekrānā pielāgotu izvades lielumu. Ja televizorā

jau ir iespējota automātiskās mērogošanas iespēja, MHL iestatījumu sadaļā šis iestatījums

netiek rādīts.

Lai atvērtu paziņojumu paneli, varat arī nospiest dzelteno pogu uz televizora tālvadības pults.

Ierīces atvienošana no televizora

Atvienojiet no ierīces MHL kabeli vai MHL adapteri.