Sony Xperia Z3 - NFC

background image

NFC

Izmantojiet tuva darbības lauka sakarus (NFC), lai ar citām ierīcēm kopīgotu tādus datus

kā videoklipus, fotoattēlus, Web lapu adreses, mūzikas failus vai kontaktus.

Tehnoloģiju NFC var arī izmantot, lai skenētu etiķetes, kurās ir sniegta papildinformācija

par preci vai pakalpojumu, kā arī etiķetes, kas aktivizē noteiktu ierīces funkciju.
NFC ir bezvadu tehnoloģija, kuras maksimālais darbības attālums ir viens centimetrs,

tādēļ ierīces, kas tiek izmantotas datu kopīgošanai, ir jānovieto tuvu viena otrai. Lai varētu

lietot NFC, vispirms ir jāieslēdz NFC funkcija, turklāt ierīces ekrānam ir jābūt aktīvam.

NFC, iespējams, nav pieejams visās valstīs un/vai reģionos.

Funkcijas NFC ieslēgšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Vēl.

3

Piesitiet pie ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža blakus

NFC.

Kontakta kopīgošana ar citu ierīci, izmantojot NFC

1

Pārliecinieties, ka abās ierīcēs ir ieslēgta funkcija NFC un ir aktivizēti abi ekrāni.

2

Lai skatītu kontaktus, atveriet ekrānu Sākuma ekrāns, piesitiet pie , pēc tam pie

.

3

Piesitiet kontaktam, kuru vēlaties kopīgot.

4

Turiet savas ierīces aizmuguri pret saņemošās ierīces aizmuguri, lai abu ierīču NFC

noteikšanas apgabali saskartos. Kad ierīces tiek savienotas, tiek parādīts kontakta

sīktēls.

5

Lai sāktu pārsūtīšanu, piesitiet sīktēlam.

6

Kad pārsūtīšana ir pabeigta, mērķa ierīces ekrānā tiek parādīta kontaktinformācija,

kas mērķa ierīcē tiek arī saglabāta.

Mūzikas faila kopīgošana ar citu ierīci, izmantojot NFC

1

Pārliecinieties, vai jūsu ierīcē un mērķa ierīcē ir ieslēgta funkcija NFC un ir aktivizēti

abu ierīču ekrāni.

2

Lai atvērtu lietotni Mūzika, piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie .

3

Atlasiet mūzikas kategoriju un atrodiet dziesmu, ko vēlaties kopīgot.

4

Piesitiet dziesmai, lai to atskaņotu. Pēc tam varat piesist , lai apturētu dziesmas

atskaņošanu. Pārsūtīšana darbojas neatkarīgi no tā, vai dziesma tiek atskaņota,

vai ir apturēta.

5

Turiet savas ierīces aizmuguri pret saņemošās ierīces aizmuguri, lai abu ierīču NFC

noteikšanas apgabali saskartos. Kad ierīces tiek savienotas, tiek parādīts

dziesmas sīktēls.

6

Lai sāktu pārsūtīšanu, piesitiet sīktēlam.

7

Kad pārsūtīšana ir pabeigta, mūzikas fails uzreiz tiek atskaņots saņēmēja ierīcē.

Fails vienlaikus tiek saglabāts saņēmēja ierīcē.

Fotoattēla vai videoklipa kopīgošana ar citu ierīci, izmantojot NFC

1

Pārliecinieties, ka abās ierīcēs ir ieslēgta funkcija NFC un ir aktivizēti abi ekrāni.

2

Lai savā ierīcē skatītu fotoattēlus vai video, atveriet ekrānu Sākuma ekrāns,

piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet

Albums.

3

Atzīmējiet kopīgojamo fotoattēlu vai videoklipu.

4

Turiet savas ierīces aizmuguri pret saņemošās ierīces aizmuguri, lai abu ierīču NFC

noteikšanas apgabali saskartos. Kad ierīces tiek savienotas, tiek parādīts

dziesmas sīktēls.

5

Lai sāktu pārsūtīšanu, piesitiet sīktēlam.

6

Kad pārsūtīšana ir pabeigta, fotoattēls vai videoklips tiek parādīts mērķa ierīces

ekrānā. Šis objekts vienlaicīgi tiek saglabāts mērķa ierīcē.

129

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Web adreses kopīgošana ar citu ierīci, izmantojot NFC

1

Pārliecinieties, ka abās ierīcēs ir ieslēgta funkcija NFC un ir aktivizēti abi ekrāni.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Lai atvērtu Web pārlūku, atrodiet un piesitiet pie .

4

Ielādējiet Web lapu, ko vēlaties kopīgot.

5

Turiet savas ierīces aizmuguri pret saņemošās ierīces aizmuguri, lai abu ierīču NFC

noteikšanas apgabali saskartos. Kad ierīces tiek savienotas, tiek parādīts sīktēls.

6

Lai sāktu pārsūtīšanu, piesitiet sīktēlam.

7

Kad pārsūtīšana ir pabeigta, Web lapa tiek parādīta mērķa ierīces ekrānā.

NFC čipu skenēšana

Ierīci var izmantot dažāda veida NFC čipu skenēšanai. Piemēram, ar ierīci varat skenēt

plakātā vai stendu reklāmās iegultus čipus, kā arī čipus, kas atrodas blakus precēm

veikalā. Varat saņemt papildu informāciju, piemēram, Web adresi.

NFC etiķetes skenēšana

1

Pārliecinieties, ka ierīcē ir ieslēgta funkcija NFC un ir aktivizēts ekrāns.

2

Novietojiet ierīci virs etiķetes tā, lai tai pieskartos ierīces NFC noteikšanas

apgabals. Ierīcē tiek skenēta etiķete un parādīts iegūtais saturs. Piesitiet etiķetes

saturam, lai to atvērtu.

Savienojuma izveide ar ierīci, kas ir saderīga ar tehnoloģiju NFC

Varat izveidot ierīces savienojumu ar citām Sony ražotām ierīcēm, kas ir saderīgas ar

tehnoloģiju NFC, piemēram, ar skaļruni vai austiņām. Kad veidojat šādu savienojumu,

plašāku informāciju skatiet saderīgās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Lai izveidotu savienojumu, abās ierīcēs ir jāieslēdz Wi-Fi vai Bluetooth® savienojums.