Sony Xperia Z3 - Satura kopīgošana ar DLNA Certified™‎ ierīcēm

background image

Satura kopīgošana ar DLNA Certified™ ierīcēm

Varat skatīt vai atskaņot tālrunī saglabāto multivides saturu, izmantojot citas ierīces,

piemēram, televizoru vai datoru. Šīm ierīcēm ir jābūt vienā bezvadu tīklā, un tās var būt

Sony televizori vai skaļruņi vai produkti, kuriem aktuālā ciparu tīklu alianse (Digital Living

Network Alliance).ir piešķīrusi atzīmi DLNA Certified™. Ierīcē varat skatīt vai atskaņot arī

citu DLNA Certified™ ierīču saturu.
Kad esat sagatavojis multivides koplietošanu starp ierīcēm, varat, piemēram, ierīcē

atskaņot mājas datorā saglabātos mūzikas failus vai lielekrāna televizorā skatīt

fotoattēlus, kas uzņemti, izmantojot ierīces kameru.

Failu atskaņošana ierīcē no DLNA Certified™ ierīcēm

Atskaņojot failus ierīcē no citas DLNA Certified™ ierīces, tā darbojas kā serveris. Cietiem

vārdiem sakot, tā koplieto saturu tīklā. Servera ierīcē ir jābūt iespējotai tās satura

koplietošanas funkcijai, un tai ir jāpiešķir piekļuves atļauja jūsu ierīcei. Turklāt tai ir jābūt

savienotai ar to pašu Wi-Fi tīklu, ar ko ir savienota jūsu ierīce.

Koplietotas dziesmas atskaņošana ierīcē

1

Pārliecinieties, vai ierīces, ar kurām vēlaties kopīgot failus, ir savienotas ar to pašu

Wi-Fi tīklu kā jūsu ierīce.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet ikonai , pēc tam atrodiet ikonu un piesitiet tai.

3

Velciet lietotnes Mūzika sākuma ekrāna kreiso malu pa labi, pēc tam piesitiet

vienumam

Mājas tīkls.

4

Atlasiet ierīci to ierīču sarakstā, ar kurām izveidots savienojums.

5

Pārlūkojiet ierīces, ar kuru izveidots savienojums, mapes un atlasiet dziesmu, ko

vēlaties atskaņot. Atlasot dziesmu, tiks automātiski sākta tās atskaņošana.

Koplietota videoklipa atskaņošana ierīcē

1

Pārliecinieties, vai ierīces, ar kurām vēlaties kopīgot failus, ir savienotas ar to pašu

Wi-Fi tīklu, kā jūsu ierīce.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie

Video.

3

Velciet lietotnes Video sākuma ekrāna kreiso malu pa labi, pēc tam piesitiet

Mājas

tīkls.

4

Atlasiet ierīci to ierīču sarakstā, ar kurām izveidots savienojums.

5

Pārlūkojiet ierīces, ar kuru izveidots savienojums, mapes un atlasiet videoklipu, ko

vēlaties atskaņot.

125

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Koplietota fotoattēla skatīšana ierīcē

1

Pārliecinieties, vai ierīces, ar kurām vēlaties kopīgot failus, ir savienotas ar to pašu

Wi-Fi tīklu, ar kuru ir savienota jūsu ierīce.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet ikonai , pēc tam atrodiet ikonu

Albums un

piesitiet tai.

3

Velciet kreiso lietotnes Albums sākuma ekrāna malu uz labo pusi un piesitiet

Mājas

tīkls.

4

Atlasiet ierīci to ierīču sarakstā, ar kurām izveidots savienojums.

5

Pārlūkojiet savienotās ierīces mapes un atlasiet fotoattēlu, ko vēlaties skatīt.

Ierīcē pieejamo failu atskaņošana DLNA Certified™ ierīcēs

Pirms ierīcē esošo multivides failu skatīšanas vai atskaņošanas citās DLNA Certified™

ierīcēs iestatiet failu koplietošanas funkciju savā ierīcē. Ierīces, ar kurām koplietojat

saturu, tiek sauktas par klienta ierīcēm. Piemēram, televizors, dators vai planšetdators

var darboties kā klienta ierīce. Kad jūsu ierīce nodrošina satura pieejamību klienta ierīcēs,

tā darbojas kā multivides serveris. Kad ierīcē iestatāt failu koplietošanas funkciju, ir jādod

piekļuves atļauja arī klienta ierīcēm. Kad tas ir izdarīts, šīs ierīces tiek parādītas kā

reģistrētas ierīces. Ierīces, kas gaida piekļuves atļauju, tiek parādītas kā gaidošas ierīces.

Failu kopīgošanas iestatīšana ar citām DLNA Certified™ ierīcēm

1

Ierīcē izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet vienumus

Iestatījumi >

Ierīces savienošana > Multivides serveris un piesitiet pie tiem.

3

Lai ieslēgtu funkciju

Koplietot multividi, velciet slīdni. Statusa joslā tiek parādīts .

Ierīce tagad darbosies kā multivides serveris.

4

Savienojiet datoru vai citas ierīces ar to pašu Wi-Fi tīklu, ar kuru ir savienota jūsu

ierīce.

5

Ierīces statusa joslā tiek parādīts paziņojums. Atveriet paziņojumu un iestatiet

piekļuves atļaujas katrai ierīcei.

Norādījumi, lai iestatītu failu kopīgošanu, izmantojot DLNA™, atšķiras atkarībā no klienta

ierīces. Plašāku informāciju skatiet klienta ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Ja ierīce nav pieejama

tīklā esošam klientam, pārbaudiet, vai Wi-Fi tīkls darbojas.

Izvēlnei

Multivides serveris var piekļūt arī noteiktās lietotnēs, piemēram, Mūzika, Albums vai

Video, velkot lietotnes sākuma ekrāna kreiso malu pa labi un pēc tam piesitot pie

Iestatījumi >

Multivides serveris.

Failu kopīgošanas ar citām DLNA Certified™ ierīcēm apturēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet ikonai .

2

Atrodiet šos vienumus un piesitiet tiem

Iestatījumi > Ierīces savienošana >

Multivides serveris.

3

Velciet blakus

Koplietot multividi esošo slīdni pa kreisi.

Piekļuves atļauju iestatīšana gaidošai ierīcei

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet ikonai .

2

Atrodiet šos vienumus un piesitiet tiem

Iestatījumi > Ierīces savienošana >

Multivides serveris.

3

Sarakstā

Ierīces, kas gaida atlasiet ierīci.

4

Atlasiet piekļuves atļaujas līmeni.

Reģistrētas ierīces nosaukuma maiņa

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet vienumam .

2

Atrodiet vienumu

Iestatījumi > Ierīces savienošana > Multivides serveris un

piesitiet tam.

3

Sarakstā

Reģistrētās ierīces atlasiet ierīci un pēc tam atlasiet Mainīt nosaukumu.

4

Ievadiet jaunu ierīces nosaukumu un pēc tam piesitiet vienumam

Labi.

126

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Reģistrētas ierīces piekļuves līmeņa maiņa

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet ikonai .

2

Atrodiet šos vienumus un piesitiet tiem

Iestatījumi > Ierīces savienošana >

Multivides serveris.

3

Sarakstā

Reģistrētās ierīces atlasiet ierīci.

4

Piesitiet vienumam

Mainīt piekļuves līmeni un izvēlieties opciju.

Palīdzības saņemšana saistībā ar satura kopīgošanu ar citām DLNA Certified™

ierīcēm

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet šos vienumus un piesitiet tiem:

Iestatījumi > Ierīces savienošana >

Multivides serveris.

3

Piesitiet ikonai un pēc tam piesitiet vienumam

Palīdzība.

Failu atskaņošana Digital Media Renderer ierīcē

Izmantojot tehnoloģiju DLNA™, savā ierīcē saglabāto multivides saturu varat pārsūtīt uz

citu ierīci, kas savienota ar to pašu Wi-Fi tīklu. Otrai ierīcei jādarbojas kā Digital Media

Renderer (DMR) ierīcei un jāatveido vai jāatskaņo no jūsu ierīces saņemtais saturs.

DMR ierīce ir, piemēram, televizors ar DLNA funkciju vai dators ar operētājsistēmu

Windows® 7 vai jaunāku tās versiju.

Digital Media Renderer iespējošanai izmantotie iestatījumi var atšķirties atkarībā no ierīces. Lai

iegūtu papildinformāciju, skatiet DMR ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

Saturu, ko aizsargā digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM),

nevar atskaņot Digital Media Renderer ierīcē, kurā tiek izmantota DLNA™ tehnoloģija.

Fotoattēlu vai video skatīšana no ierīces DMR ierīcē

1

Pārliecinieties, vai esat pareizi iestatījis DMR ierīci un vai tā ir savienota ar to pašu

Wi-Fi tīklu, ar kuru ir savienota jūsu ierīce.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet vienumu

Albums un piesitiet pie tā.

4

Pārlūkojiet un atveriet fotoattēlus vai video, kurus vēlaties apskatīt.

5

Piesitiet pie ekrāna, lai tiktu parādīta rīkjosla, pēc tam piesitiet pie , pēc tam

piesitiet pie

Throw un atlasiet DMR ierīci, ar kuru kopīgot saturu. Izvēlētā satura

atskaņošana tiek sākta hronoloģiskā secībā atlasītajā ierīcē.

6

Lai atvienotos no DMR ierīces, piesitiet pie un atlasiet

Atvienot. Faila

atskaņošana DMR ierīcē tiek pārtraukta, bet tā atskaņošana ierīcē tiek turpināta.

Varat arī kopīgot video no ierīces lietotnes Video, piesitot pie video, pēc tam piesitot pie un

pēc tam piesitot pie

Throw.

Dziesmas atskaņošana no ierīces DMR ierīcē

1

Pārliecinieties, vai esat pareizi iestatījis DMR ierīci un vai tā ir savienota ar to pašu

Wi-Fi tīklu, ar kuru ir savienota jūsu ierīce.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet vienumu un piesitiet pie

tā.

3

Atlasiet mūzikas kategoriju un pārejiet uz dziesmu, kuru vēlaties kopīgot, pēc tam

piesitiet pie dziesmas.

4

Piesitiet pie , pēc tam piesitiet pie

Throw un atlasiet DMR ierīci, ar kuru kopīgot

saturu. Dziesma automātiski tiek atskaņota atlasītajā ierīcē.

5

Lai atvienotos no DMR ierīces, piesitiet pie un atlasiet savu ierīci. Dziesmas

atskaņošana DMR ierīcē tiek pārtraukta, bet tās atskaņošana ierīcē tiek turpināta.

127

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.