Sony Xperia Z3 - Ekrāna tastatūras personalizēšana

background image

Ekrāna tastatūras personalizēšana

Ja tekstu ievadāt, izmantojot ekrāna tastatūru, varat piekļūt pilnās tastatūras

iestatījumiem un citiem teksta ievades iestatījumiem, kas palīdz iestatīt rakstīšanas

valodu, teksta ieteikumus un labojumus. Lai varētu saņemt vārdu piedāvājumus

vienlaikus vienā valodā, deaktivizējot viedās valodas noteikšanas funkciju.
Tastatūra var izmantot jūsu rakstīto tekstu no ziņapmaiņas un citām lietotnēm, lai mācītos

jūsu rakstīšanas stilu. Ir pieejams arī personalizēšanas palīgs, kas parāda

pamatiestatījumus, lai jūs varētu ērti sākt darbu. Varat izvēlēties izmantot citas tastatūras

un pārslēgties no vienas tastatūras uz citu. Piemēram, varat izvēlēties Xperia™ ķīniešu

valodas tastatūru vai Xperia™ japāņu valodas tastatūru.

Piekļuve ekrāna tastatūras iestatījumiem

1

Ja ievadāt tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru, piesitiet pie .

2

Piesitiet , pēc tam piesitiet

Pilnās tastatūras iestatījumi un mainiet iestatījumus,

kā vēlaties.

3

Lai teksta ievadei pievienotu rakstības valodu, piesitiet

Rakstīšanas valodas un

atzīmējiet attiecīgās izvēles rūtiņas.

4

Piesitiet

Labi, lai apstiprinātu.

Vārdu ieteikumu iestatījumu maiņa

1

Ja ievadāt tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru, piesitiet pie .

2

Piesitiet un pēc tam

Pilnās tastatūras iestatījumi > Vārdu ieteikumi.

3

Atlasiet iespēju.

Tastatūras izvēle

1

Ja ievadāt tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru, ekrāna lejasdaļā pa labi piesitiet pie

.

2

Atlasiet iespēju.

Lai iespējotu vēl citas tastatūras iespējas, piesitiet pie

Citas tastatūras, pēc tam attiecīgos

slīdņus velciet pa labi.

Rakstīšanas valodas mainīšana, izmantojot ekrāna tastatūru

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja esat pievienojis vairāk par vienu ievades valodu, bet viedā

valodas noteikšanas funkcija ir izslēgta, kā arī tad, ja atlasītajās valodās ir arī tādas valodas,

kurās netiek izmantoti latīņu valodas burti.

Kad ievadāt tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru, piesitiet pie rakstīšanas valodas

ikonas, lai pārslēgtos no vienas atlasītās rakstīšanas valodas uz citu. Piemēram,

piesitiet pie , līdz tiek parādīta vēlamā rakstīšanas valoda.

Sava rakstīšanas stila lietošana

1

Ja ievadāt tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru, piesitiet pie .

2

Piesitiet , pēc tam piesitiet

Pilnās tastatūras iestatījumi > Izmantot manu

rakstības stilu un atlasiet avotu.

Viedās valodas noteikšanas iestatījuma maiņa

Lai izmantotu funkciju Viedā valodas noteikšana, sadaļā

Rakstīšanas valodas ir jāatlasa vairāk

nekā viena valoda. Ņemiet vārā arī to, ka tiek atbalstītas tikai tās valodas, kurās tiek izmantoti

latīņu alfabēta burti.

1

Kad ir atvērta ekrāna tastatūra, piesitiet vienumam .

2

Piesitiet vienumam un pēc tam piesitiet vienumam

Pilnās tastatūras iestatījumi.

3

Lai aktivizētu vai deaktivizētu funkciju Viedā valodas noteikšana, velciet vienumam

Viedā valodas noteikšana blakus esošo slīdni uz ieslēgšanas vai izslēgšanas

pozīciju.

70

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Tastatūras izkārtojuma varianta izvēle

Ekrāna tastatūrai paredzētie izkārtojuma varianti ne visām rakstīšanas valodām var būt

pieejami. Katrai rakstīšanas valodai varat izvēlēties dažādus tastatūras izkārtojumus.

1

Ja ievadāt tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru, piesitiet pie .

2

Piesitiet pie un pēc tam pie

Pilnās tastatūras iestatījumi.

3

Piesitiet pie

Rakstīšanas valodas, pēc tam pie , kas ir blakus rakstīšanas

valodai.

4

Izvēlieties tastatūras izkārtojuma variantu.

5

Piesitiet pie

Labi, lai apstiprinātu.

71

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.