Sony Xperia Z3 - Teksta ievade, izmantojot balss ievadi

background image

Teksta ievade, izmantojot balss ievadi

Kad ievadāt tekstu, varat izmantot balss ievades funkciju, nevis rakstīt vārdus. Vienkārši

ierunājiet vārdus, kurus vēlaties ievadīt. Balss ievade ir eksperimentāla uzņēmuma

Google™ tehnoloģija, un tā ir pieejama vairākām valodām un reģioniem.

Balss ievades iespējošana

1

Kad ir atvērta ekrāna tastatūra, piesitiet pie .

2

Piesitiet pie un pēc tam pie

Pilnās tastatūras iestatījumi.

3

Velciet slīdni blakus

Google™ balss rakstības taustiņš pa labi.

4

Piesitiet , lai saglabātu iestatījumus. Ekrāna tastatūrā tiek parādīta mikrofona

ikona .

Teksta ievade, izmantojot balss ievadi

1

Atveriet ekrāna tastatūru.

2

Piesitiet pie . Kad tiek parādīts , runājiet, lai ievadītu tekstu.

3

Kad tas ir izdarīts, vēlreiz piesitiet pie . Tiek parādīts ieteiktais teksts.

4

Ja nepieciešams, rediģējiet tekstu manuāli.

Lai parādītu tastatūru un tekstu ievadītu manuāli, piesitiet pie

.