Sony Xperia Z3 - Video skatīšanās lietotnē Video

background image

Video skatīšanās lietotnē Video

Izmantojiet lietotni Video, lai atskaņotu filmas un citu ierīcē saglabāto vai lejupielādēto

videosaturu. Ar lietotnes Video palīdzību varat arī iegūt katras filmas plakāta attēlu, īsu

sižeta izklāstu, informāciju par žanru un režisoru. Varat arī atskaņot filmas citās ierīcēs,

kas savienotas ar to pašu tīklu.

Dažus videofailus lietotnē Video nevar atskaņot.

1

Piesitiet pie ikonas, lai atvērtu lietotnes Video sākuma ekrāna izvēlni.

2

Parādiet pēdējo atskaņoto video.

3

Lai pārlūkotu visus lejupielādētos un saglabātos video, velciet ekrāna kreiso malu pa labi.

4

Skatiet visus ierīcē saglabātos video.

5

Skatiet video tiešsaistē.

6

Piesitiet, lai atskaņotu saglabātos vai lejupielādētos video failus.

7

Skatiet video izvēlnes iespējas.

8

Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai skatītu saturu.

Video atskaņošana lietotnē Video

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie

Video.

2

Atrodiet un piesitiet videoklipam, ko vēlaties atskaņot. Ja video ekrānā netiek

parādīts, velciet ekrāna kreiso malu pa labi, lai atvērtu lietotnes Video sākuma

ekrāna izvēlni, pēc tam atrodiet un piesitiet video, ko vēlaties atskaņot.

3

Lai parādītu vai paslēptu vadīklas, piesitiet ekrānam.

4

Lai apturētu atskaņošanu, piesitiet . Lai atsāktu atskaņošanu, piesitiet .

5

Lai attītu atpakaļ, velciet norises joslas marķieri pa kreisi. Lai pārtītu uz priekšu,

velciet norises joslas marķieri pa labi.

Iestatījumu mainīšana lietotnē Video

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie

Video.

2

Velciet ekrāna kreiso malu pa labi, lai atvērtu lietotnes Video sākuma ekrāna izvēlni,

un pēc tam piesitiet pie

Iestatījumi.

3

Mainiet iestatījumus pēc vajadzības.

121

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Skaņas iestatījumu mainīšana video atskaņošanas laikā

1

Video atskaņošanas laikā piesitiet ekrānam, lai tiktu parādītas vadīklas.

2

Piesitiet pie >

Audio iestatījumi, pēc tam mainiet iestatījumus, kā nepieciešams.

3

Kad tas ir izdarīts, piesitiet pie

Labi.

Videoklipa kopīgošana

1

Kad tiek atskaņots video, piesitiet , pēc tam piesitiet

Kopīgot.

2

Piesitiet lietotnei, kuru vēlaties izmantot atlasītā videoklipa kopīgošanai, un pēc tam

veiciet nepieciešamās darbības, lai to nosūtītu.