Sony Xperia Z3 - Ziņapmaiņas iestatījumi

background image

Ziņapmaiņas iestatījumi

Paziņojuma par ziņas saņemšanu iestatījumu mainīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie un pēc tam atrodiet vienumu un piesitiet

pie tā.

2

Piesitiet pie un pēc tam piesitiet pie

Iestatījumi.

3

Lai iestatītu paziņojuma skaņu, piesitiet pie

Paziņojuma signāls, pēc tam atlasiet

iespēju vai piesitiet pie un atlasiet ierīcē saglabātu mūzikas failu.

4

Lai apstiprinātu, piesitiet pie

Gatavs.

5

Citiem paziņojumu iestatījumiem velciet attiecīgos slīdņus pa labi vai pa kreisi.

Izejošo ziņu piegādes atskaišu funkcijas ieslēgšana vai izslēgšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie .

2

Piesitiet pie un pēc tam pie

Iestatījumi.

3

Velciet slīdni, kas atrodas blakus

Piegādes atskaite, pa labi vai pa kreisi.

Kad piegādes atskaites funkcija ir ieslēgta, pie veiksmīgi piegādātajām ziņām tiek rādīta

kontrolatzīme.