Sony Xperia Z3 - Ziņu kārtošana

background image

Ziņu kārtošana

Ziņas dzēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie tās.

2

Piesitiet sarunai, kurā ir ietverta dzēšamā ziņa.

3

Pieskarieties ziņai, kuru vēlaties dzēst, turiet to, piesitiet pie un pēc tam piesitiet

pie

Dzēst.

Sarunu dzēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Piesitiet un pēc tam

Dzēst sarunas.

3

Atzīmējiet dzēšamo sarunu izvēles rūtiņas un pēc tam piesitiet >

Dzēst.

Zvaigznītes pievienošana ziņai

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie .

2

Piesitiet sarunai, ko vēlaties atvērt.

3

Pieskarieties ziņai, kurai vēlaties pievienot zvaigznīti, un turiet to; pēc tam piesitiet

pie

Pievienot zvaigznīti.

4

Lai ziņai noņemtu zvaigznīti, pieskarieties ziņai ar zvaigznīti un pēc tam piesitiet pie

Dzēst zvaigznīti.

To ziņu skatīšana, kurām ir pievienotas zvaigznītes

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Piesitiet , pēc tam piesitiet

Ziņas ar zvaigznītēm.

3

Tiek parādīts visu to ziņu saraksts, kurām ir pievienotas zvaigznītes.

88

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Ziņu meklēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet vienumu un piesitiet pie

tā.

2

Piesitiet pie .

3

Ievadiet meklējamos atslēgvārdus. Sarakstā tiek parādīti meklēšanas rezultāti.