Sony Xperia Z3 - Ziņu lasīšana un sūtīšana

background image

Ziņu lasīšana un sūtīšana

Lietotnē Ziņapmaiņa ziņas tiek rādītas kā sarunas — tas nozīmē, ka ziņas, kas nosūtītas

vienai personai un no tās saņemtas, tiek sagrupētas. Lai sūtītu multiziņas, ierīcē ir jābūt

pareiziem MMS iestatījumiem. Skatiet šeit:

Interneta un multiziņu iestatījumi

46. lpp.

Vienā īsziņā sūtāmo rakstzīmju skaita ierobežojums ir atkarīgs no operatora un izmantotās

valodas. Arī maksimālais multiziņas lielums, kurā ietilpst pievienoto multivides failu lielums, ir

atkarīgs no operatora. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla operatoru.

1

Atpakaļ uz sarunu sarakstu

2

Zvanīt ziņas sūtītājam

3

Skatīt citas iespējas

4

Sūtītās un saņemtās ziņas

5

Sūtīt pabeigtu ziņu

6

Pievienot pielikumus

Ziņas izveide un sūtīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet vienumu un piesitiet pie

tā.

2

Piesitiet pie .

3

Ievadiet adresāta vārdu, tālruņa numuru vai citu kontaktinformāciju, kas ir

saglabāta par adresātu, pēc tam atlasiet parādītajā sarakstā. Ja adresāta nav

kontaktu sarakstā, manuāli ievadiet adresāta numuru.

4

Ja vēlaties sūtīt grupas ziņojumu, atkārtojiet iepriekš aprakstīto procedūru, lai

pievienotu papildu adresātus.

5

Piesitiet pie

Rakstiet ziņu un ievadiet ziņas tekstu.

6

Ja vēlaties pievienot pielikumu, atlasiet attiecīgo pielikuma iespēju.

7

Lai nosūtītu ziņu, piesitiet pie .

Ja ziņu aizverat, pirms tā ir nosūtīta, tā tiek saglabāta kā melnraksts. Saruna tiek atzīmēta ar

vārdu

Melnraksts:.

87

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Saņemtas ziņas lasīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Piesitiet nepieciešamajai sarunai.

3

Ja ziņa vēl nav lejupielādēta, piesitiet ziņai un turiet, pēc tam piesitiet

Lejupielādēt

ziņu.

Visas saņemtās ziņas pēc noklusējuma tiek saglabātas ierīces atmiņā.

Atbildēšana uz ziņu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie .

2

Piesitiet sarunai, kurā ir ietverta ziņa.

3

Ievadiet atbildi un piesitiet pie .

Ziņas pārsūtīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie .

2

Piesitiet sarunai, kurā ir ietverta pārsūtāmā ziņa.

3

Pieskarieties ziņai, kuru vēlaties pārsūtīt, un turiet to; pēc tam piesitiet pie

Pārsūtīt

ziņu.

4

Ievadiet adresāta vārdu, tālruņa numuru vai citu kontaktinformāciju, kas ir

saglabāta par adresātu, pēc tam atlasiet parādītajā sarakstā. Ja adresāta nav

kontaktu sarakstā, manuāli ievadiet adresāta numuru.

5

Ja nepieciešams, rediģējiet ziņu un piesitiet pie .

Ar ziņu saņemta faila saglabāšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Piesitiet sarunai, kuru vēlaties atvērt.

3

Ja ziņa vēl nav lejupielādēta, piesitiet ziņai un turiet, pēc tam piesitiet

Lejupielādēt

ziņu.

4

Pieskarieties un turiet failu, kuru vēlaties saglabāt, pēc tam atlasiet vēlamo iespēju.