Sony Xperia Z3 - Zvanīšana no ziņas

background image

Zvanīšana no ziņas

Zvanīšana ziņas sūtītājam

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie un pēc tam atrodiet vienumu un piesitiet

pie tā.

2

Piesitiet pie sarunas, pēc tam piesitiet pie .

Sūtītāja numura saglabāšana kontakta informācijā

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie .

2

Piesitiet pie >

Saglabāt.

3

Izvēlieties esošu kontaktu vai piesitiet

Jauna kontakta izveide.

4

Rediģējiet kontakta informāciju un piesitiet

Saglabāt.