Sony Xperia Z3 - Ārkārtas zvani

background image

Ārkārtas zvani

Ierīcē tiek atbalstīti starptautiski avārijas dienestu izsaukšanas numuri, piemēram, 112 vai

911. Ja atrodaties tīkla pārklājuma zonā, šos avārijas dienestu izsaukšanas numurus

varat izmantot, lai jebkurā valstī veiktu ārkārtas zvanus (arī gadījumā, ja ierīcē nav

ievietota SIM karte).

Ārkārtas zvana veikšana

1

Atveriet cipartastatūru.

2

Ievadiet avārijas numuru un pēc tam piesitiet pie .

Ārkārtas zvanus var veikt arī tad, ja nav ievietota SIM karte vai ja visi izejošie zvani tiek bloķēti.

Ārkārtas zvana veikšana, ja SIM karte ir bloķēta

1

Piesitiet pie

Ārkārtas zvans.

2

Ievadiet avārijas numuru un piesitiet .

78

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Ārkārtas zvana veikšana, kad ierīce ir bloķēta

1

Lai aktivizētu ekrānu, uz īsu brīdi nospiediet barošanas taustiņu .

2

Švīkājiet pa kreisi vai pa labi un piesitiet ārkārtas zvana ikonai .

3

Ievadiet avārijas numuru un piesitiet vienumam .

79

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.