Sony Xperia Z3 - Konferences zvani

background image

Konferences zvani

Izmantojot konferences jeb daudzpušu zvana funkciju, varat izveidot ar divām vai

vairākām personām kopīgu sarunu.

Lai uzzinātu informāciju par to, cik dalībniekus var pievienot konferences zvanam, sazinieties ar

tīkla operatoru.

77

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Konferences zvana veikšana

1

Sarunas laikā piesitiet pie . Tiek parādīts zvanu žurnāls.

2

Lai parādītu cipartastatūru, piesitiet .

3

Sastādiet otrā dalībnieka numuru un piesitiet pie . Saruna ar pirmo dalībnieku

tiek īslaicīgi aizturēta.

4

Lai sarunai pievienotu otro dalībnieku un sāktu konferences zvanu, piesitiet pie .

5

Lai sarunai pievienotu citus dalībniekus, atkārtojiet atbilstošās darbības, kā minēts

iepriekš.

Privāta saruna ar konferences zvana dalībnieku

1

Konferences zvana laikā piesitiet

Pārvaldīt konferenci.

2

Piesitiet dalībnieka telefona numuram, ar kuru vēlaties veikt privātu sarunu.

3

Lai beigtu privāto sarunu un atgrieztos konferences zvanā, piesitiet .

Dalībnieka atvienošana no konferences zvana

1

Konferences zvana laikā piesitiet

Pārvaldīt konferenci.

2

Piesitiet blakus dalībniekam, kuru vēlaties atvienot.

Konferences zvana beigšana

Zvana laikā piesitiet .