Sony Xperia Z3 - Zvanu žurnāla lietošana

background image

Zvanu žurnāla lietošana

Zvanu žurnālā var skatīt pēdējos neatbildētos zvanus , saņemtos zvanus un veiktos

zvanus .

Lai atvērtu zvanu žurnālu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet vienumam .

2

Atrodiet vienumu un piesitiet tam.

Neatbildēto zvanu saraksta skatīšana

1

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā tiek parādīta ikona . Velciet statusa joslu uz

leju.

2

Piesitiet

Neatbildēts zvans.

Zvanīšana uz numuru no zvanu žurnāla

Piesitiet numuram.

Lai pirms zvanīšanas rediģētu numuru, pieskarieties numuram un turiet to zvanu žurnālā, pēc

tam piesitiet pie

Rediģēt numuru pirms zvana.

75

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Numura no zvanu žurnāla pievienošana kontaktiem

1

Pieskarieties un turiet numuru, kas tiek rādīts zvanu žurnālā, pēc tam piesitiet

pie

Pievienot kontaktiem.

2

Atlasiet esošu kontaktu, kuram jāpievieno numurs, vai piesitiet pie

Jauna kontakta

izveide.

3

Rediģējiet kontaktinformāciju, pēc tam piesitiet pie

SAGLABĀT.

Zvanu žurnāla iespēju skatīšana

Kad ir atvērts zvanu žurnāls, piesitiet pa .

Izmantojot iepriekš sniegtos norādījumus, var piekļūt arī vispārīgajiem zvanu iestatījumiem.