Sony Xperia Z3 - Zvanu veikšana

background image

Zvanu veikšana

Zvanu var veikt, manuāli sastādot tālruņa numuru, piesitot kontaktu sarakstā saglabātam

numuram vai piesitot tālruņa numuram zvanu žurnāla skatā. Jūs varat izmantot arī viedo

izsaukšanas funkciju, lai ātri atrastu numurus savos kontaktu sarakstos un zvanu

žurnālus, ievadot daļu no kontakta numura vai vārda un atlasot no parādītajiem

ieteikumiem. Lai veiktu videozvanu, varat izmantot Hangouts™ tūlītējās ziņapmaiņas un

video tērzēšanas lietotni savā ierīcē. Sk.

Tūlītējā ziņapmaiņa un videotērzēšana

89. lpp.

1

Skatīt citas iespējas

2

Dzēst numuru

3

Cipartastatūra

4

Zvana poga

Cipartastatūras atvēršana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie .

3

Ja cipartastatūra netiek parādīta, piesitiet pie .

Tālruņa numura sastādīšana

1

Atveriet cipartastatūru.

2

Ievadiet tālruņa numuru un pēc tam piesitiet pie .

Lai izdzēstu kļūdaini ievadītu numuru, piesitiet pie

.

Zvanīšana, izmantojot viedās numura izsaukšanas funkciju

1

Atveriet cipartastatūru.

2

Ievadiet izsaucamā kontakta burtus vai ciparus. Ievadot burtu vai ciparu, tiek

parādīts iespējamo atbilstību saraksts.

3

Piesitiet tam kontaktam, kuram vēlaties zvanīt.

Starptautiska zvana veikšana

1

Atveriet cipartastatūru.

2

Pieskarieties un turiet 0, līdz tiek parādīta pluszīme (+).

3

Ievadiet valsts kodu, reģiona kodu (bez nullēm sākumā) un tālruņa numuru un pēc

tam piesitiet ikonai .

72

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Tiešās zvanīšanas numura pievienošana sākuma ekrānam

1

Pieskarieties tukšam apgabalam ekrānā Sākuma ekrāns un turiet to, līdz ierīce

novibrē un tiek parādīta pielāgošanas izvēlne.

2

Pielāgošanas izvēlnē piesitiet vienumam

Logrīki > Īsceļi.

3

Ritiniet lietotņu sarakstu un atlasiet

Tiešā zvanīšana.

4

Atlasiet kontaktu un numuru, kas jāizmanto kā tiešās zvanīšanas numurs.

Tālruņa numura rādīšana vai slēpšana

Varat atlasīt, vai rādīt vai slēpt tālruņa numuru zvanu adresātu ierīcēs, kad tiem zvanāt.

Tālruņa numura rādīšana vai paslēpšana

1

ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Zvani > Papildu iestatījumi > Zvanītāja ID.