Sony Xperia Z3 - Mengawal aksesori dan tetapan dengan Smart Connect™‎

background image

Mengawal aksesori dan tetapan dengan Smart Connect™

Gunakan aplikasi Smart Connect™ untuk menetapkan perkara yang berlaku dalam

peranti anda semasa anda menyambungkan atau menanggalkan aksesori. Contohnya,

anda boleh menentukan untuk sentiasa memulakan aplikasi radio FM apabila anda

menyambungkan set kepala.
Anda juga boleh menetapkan Smart Connect™ untuk membaca mesej teks masuk.

Atau, anda boleh menggunakan aplikasi untuk menetapkan tindakan khusus atau

sekumpulan tindakan untuk dilancarkan pada peranti anda pada masa tertentu dalam

sehari. Contohnya, apabila anda menyambungkan set kepala anda antara 7pg dan 9pg,

anda boleh menentukan bahawa:

Aplikasi radio FM bermula.

Aplikasi perangkaian sosial kegemaran anda dibuka, contohnya, Facebook.

Kelantangan deringan ditetapkan pada bergetar.
Dengan Smart Connect™, anda juga boleh mengurus aksesori seperti Xperia™

SmartTags atau jam daripada siri Sony SmartWatch. Untuk mendapatkan maklumat

lanjut, rujuk Panduan pengguna aksesori khusus.

Jika anda menggunakan peranti dengan berbilang pengguna, anda mesti melog masuk

sebagai pemilik, iaitu pengguna utama, untuk menggunakan aplikasi Smart Connect™.

1

Ketik untuk memaparkan semua peranti yang ditambah

2

Tambah peranti atau acara

3

Lihat pilihan menu

4

Ketik untuk memaparkan semua acara yang ditambah

5

Ketik untuk mengaktifkan acara

6

Ketik untuk melihat butiran acara

134

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk membuat acara Smart Connect

1

Daripada Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Jika anda membuka Smart Connect untuk kali pertama, ketik

OK untuk menutup

skrin pengenalan.

3

Pada tab

Acara, ketik .

4

Jika anda membuat acara Smart Connect untuk kali pertama, ketik

OK untuk

menutup skrin pengenalan.

5

Tambah keadaan yang anda ingin cetuskan acara. Keadaan mungkin sambungan

dengan aksesori atau selang masa tertentu atau kedua-duanya.

6

Ketik untuk meneruskan.

7

Tambahkan perkara yang anda inginkan ia berlaku apabila anda menyambung

aksesori dan menetapkan tetapan lain seperti yang dikehendaki.

8

Ketik untuk meneruskan.

9

Tetapkan nama acara, kemudian ketik

Selesai.

Untuk menambah aksesori Bluetooth®, anda perlu menjadikannya pasangan peranti anda

terlebih dahulu.

Untuk menyunting peristiwa Smart Connect

1

Mulakan aplikasi Smart Connect.

2

Pada tab

Acara, ketik peristiwa.

3

Jika acara dimatikan, seret penggelangsar ke kanan untuk menghidupkannya.

4

Ketik

Edit, kemudian laraskan tetapan seperti yang dikehendaki.

Untuk memadam acara

1

Mulakan aplikasi Smart Connect.

2

Pada tab

Acara, sentuh dan tahan acara yang anda ingin padam, kemudian ketik

Padamkan peristiwa.

3

Ketik

Padam untuk mengesahkan.

Anda juga boleh membuka acara yang anda ingin padam, kemudian ketik >

Padamkan

peristiwa > Padam.

Untuk menetapkan Smart Connect supaya menuturkan mesej teks masuk

1

Mulakan aplikasi Smart Connect.

2

Ketik , kemudian ketik

Tetapan.

3

Tandai kotak pilihan di sebelah

Teks ke pertuturan, kemudian sahkan pengaktifan,

jika perlu.

Jika ciri ini dihidupkan, semua mesej masuk akan dituturkan. Untuk melindungi privasi anda,

anda mungkin perlu mematikan ciri ini jika anda menggunakan peranti di tempat awam atau di

tempat kerja, contohnya.

Mengurus aksesori

Gunakan aplikasi Smart Connect™ untuk mengurus pelbagai aksesori pintar yang anda

boleh sambung ke peranti anda, termasuk Xperia™ SmartTags, jam siri SmartWatch

atau set kepala wayarles daripada Sony. Smart Connect™ memuat turun sebarang

aplikasi yang perlu dan turut mencari aplikasi pihak ketiga, apabila tersedia. Aksesori

yang pernah disambungkan dahulu ditunjukkan dalam senarai yang membolehkan anda

mendapat maklumat lanjut tentang ciri setiap aksesori.

Untuk memasangkan dan menyambungkan aksesori

1

Mulakan aplikasi Smart Connect™. Jika anda membuka Smart Connect™ untuk

kali pertama, ketik

OK untuk menutup skrin pengenalan.

2

Ketik

Aksesori, kemudian ketik .

3

Hidupkan fungsi Bluetooth® jika ia belum dihidupkan, kemudian ketik nama

peranti yang anda mahu pasangkan dan sambungkan.

4

Jika perlu, masukkan kod laluan, atau sahkan kod laluan yang sama pada kedua-

dua peranti anda dan aksesori.

135

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk melaraskan tetapan untuk aksesori disambungkan

1

Pasangkan dan sambungkan aksesori dengan peranti anda.

2

Mulakan aplikasi Smart Connect.

3

Ketik

Aksesori, kemudian ketik nama aksesori yang disambungkan.

4

Laraskan tetapan yang diinginkan.