Sony Xperia Z3 - Menggunakan peranti anda sebagai dompet

background image

Menggunakan peranti anda sebagai dompet

Gunakan peranti anda sebagai dompet untuk membayar barangan tanpa perlu

menjangkau dompet sebenar anda. Semua perkhidmatan pembayaran anda yang

dipasang diletakkan bersama-sama untuk dipaparkan dan diuruskan. Sila ambil

perhatian semasa membuat pembayaran, anda mesti menghidupkan NFC terlebih

dahulu sebelum peranti anda menyentuh pembaca kad. Untuk mendapatkan maklumat

lanjut mengenai NFC, lihat

NFC

pada halaman 130.

Perkhidmatan bayaran mudah alih mungkin belum tersedia lagi di semua kawasan.

Untuk menguruskan perkhidmatan pembayaran

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Ketuk & bayar. Satu senarai perkhidmatan pembayaran

muncul.

3

Uruskan perkhidmatan pembayaran seperti yang diinginkan, contohnya, ubah

perkhidmatan pembayaran lalai anda.

136

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.